Logo Recip-e

Als voorschrijver moet je je goed bewust zijn van het feit dat het gedematerialiseerd voorschrijven een complex gegeven is voor veel patiënten. Het is daarom belangrijk dat je zeer duidelijk én volledig communiceert met patiënten over de voorgeschreven medicatie, zodat ze zeer goed weten waaraan ze zich kunnen verwachten en waaraan niet.
Je legt het best ook uit aan patiënten dat ze de voorgeschreven medicatie kunnen reserveren bij een apotheek naar keuze, maar dat jij die reservatie niet in hun plaats kan doen. De reservatie door patiënten gebeurt digitaal (bijv. via een app of webapp) en bij het reserveren kunnen patiënten hun contactgegevens meegeven. Medicatie reserveren per telefoon blijft ook mogelijk.