Logo Recip-e

Kick-off project verwijsvoorschriften met Riziv

Alle betrokken stakeholders worden geïnformeerd over een voorstel van planning voor de digitalisering van de verwijsvoorschriften.

Vanuit Recip-e werken we samen met het Riziv aan de digitalisering van de verwijsvoorschriften. Elk apart hebben onze organisaties zich al voorbereid vanuit hun eigen expertises en kennis. Vanuit het Riziv is er al een voorstel van scenario’s ter beschikking die we nu verder uitwerken. Voor het project wordt ook met Smals samengewerkt voor de ontwikkeling van de applicatie en de hosting van de database.

Recip-e zal de rol van Product Owner en Business Process Manager op zich nemen. Concreet zullen we de businessverantwoordelijkheid nemen over de nieuwe applicatie voor elektronische verwijsvoorschriften, die gebruikt zal worden door voorschrijvers, zorgverstrekkers en patiënten. Recip-e wil dat aanpakken via de introductie van multidisciplinaire werkgroepen waarbij alle eindgebruikers aanwezig zijn: voorschrijvers, zorgverstrekkers en patiëntenorganisaties.

De ervaring die Recip-e al heeft opgebouwd met het Recip-e platform zal erg goed van pas komen om versneld en met minder kinderziektes de verwijsvoorschriften te digitaliseren, naar analogie met de digitalisering en recent de dematerialisatie van farmaceutische voorschriften.