Logo Recip-e

Europese doelstelling

De FOD Volksgezondheid lanceert een overleg met verschillende partijen over de digitalisering van medische voorschriften (in overeenstemming met de EU-doelstellingen). Dat overleg mondt uit in de publicatie van een Memorandum of Understanding over de basisbeginselen van een systeem voor de elektronische aflevering van voorschriften.

Het basisidee is dat het totale zorgpersoneel (artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, enz.) de opvolging van de gegevens van de patiënten garandeert. Om dat te realiseren, verbinden de erkende beroepsverenigingen zich ertoe om een vzw op te richten die het project concreet zal maken.