Logo Recip-e

Geldigheid = vergoedbaarheid

De geldigheid en vergoedbaarheid van een voorschrift worden geharmoniseerd.

De geldigheidsduur van een voorschrift (de periode waarbinnen een patiënt een voorschrift kan gebruiken bij de apotheker) en de termijn waarbinnen het voorgeschreven geneesmiddel vergoedbaar is (de periode waarbinnen de ziekteverzekering eventueel tussenkomt in de kosten voor de patiënt), zijn op elkaar afgestemd. Beide termijnen zijn nu standaard drie maanden. De mogelijkheid van één jaar geldigheid wordt nog niet opgenomen in de softwares om technische redenen.