Logo Recip-e

Nieuwe functies

We werken aan een aantal nieuwe functies, die de interactie in de zorg verder stimuleren in overleg met de stakeholders en de gebruikersgroep.

  • De reservaties zullen een status krijgen zodat de patiënt dit digitaal kan opvolgen.
  • De naschriften in woonzorgcentra zullen terug voorschriften worden door het systeem aan te passen in verschillende stappen: een signaal naar de arts om voor te schrijven op tijd, een voorstelvoorschrift opgemaakt door de apotheker dat de arts kan valideren. Ook woonzorgcentra zullen verbonden worden met het systeem van Recip-e.
  • Het elektronisch voorschrift zal eind 2023 vanuit een gedeeld digitaal realtime medicatieschema (tussen voorschrijvers en apothekers) worden opgesteld, zodat de voorschrijver een goed beeld heeft van de globale medicatie om de gezondheidstoestand van de patiënt in te schatten.