Logo Recip-e

Volledige dematerialisatie mogelijk

Het gedemateraliseerd voorschrift is ook mogelijk bij de voorschrijver, naast de apotheker en patiënt.

Ook de voorschrijvers mogen nu wettelijk – als de patiënt dat aangeeft – een elektronisch voorschrift maken zonder nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift af te drukken. Voorschrijvers begeleiden de patiënten naar meer empowerment en leggen uit hoe de patiënten de digitale tools kunnen gebruiken en dus altijd het voorschrift op zak hebben.

Per voorschrift is er vanaf nu meestal maar 1 product, waardoor de status van het voorschrift (bijvoorbeeld “afgeleverd”) toelaat aan de voorschrijver om meer zicht te hebben op de werkelijke therapietrouw. De bedoeling is ook naar de toekomst toe het medicatieschema gemakkelijker te kunnen integreren via dit “1 product”-voorschrift.

Op vlak van continuïteit van de service is er ook een opschaling bij een van de partners, met name eHealth, die in een geavanceerde hostingtechnologie voorziet. Daardoor worden ook minder storingen verwacht.