Logo Recip-e

Gezondheidsgegevens consulteren

De FOD Volksgezondheid lanceert het nationale portaal www.mijngezondheid.be. Elke burger kan zich aanmelden om bepaalde persoonlijke gezondheidsgegevens digitaal in te kijken.

Het aantal functionaliteiten van MijnGezondheid zal stapsgewijs worden uitgebreid, in een later stadium onder meer ook met de openstaande voorschriften bij Recip-e.