Logo Recip-e

FAQ

Hoe krijg ik een overzicht van mijn openstaande elektronische voorschriften?

Jouw elektronische voorschriften bevinden zich in de databank van Recip-e. Er zijn verschillende mogelijkheden om je voorschriften te visualiseren en te beheren:
– Vraag bij je consultatie bij de voorschrijver (bijv. je arts of tandarts) een papieren bewijs van je elektronisch voorschrift. De voorschrijver kan meerdere elektronische voorschriften afdrukken op één A4-blad. Jij of je apotheker kunnen aanduiden welke voorschriften reeds werden gebruikt.
– Vraag je arts om je een overzicht te geven van je openstaande elektronische voorschriften. Je arts kan ook de voorschriften die eerder werden opgesteld en die nog geldig zijn, mee afdrukken. Op die manier heb je een overzicht van alle nog geldige voorschriften die je van je arts ontving.
– Vraag een overzicht van je openstaande elektronische voorschriften aan je apotheker. Die kan na het inlezen van jouw eID (of het ingeven van jouw rijksregisternummer, indien je eID minder dan 15 maand geleden werd ingelezen) jouw voorschriften visualiseren. Opgelet, dit kan enkel voor de voorschriften aan welke een privacy-vlag “OUVERT” toegekend is voor die apotheek.
– Visualiseer je elektronische voorschriften via een app of webapp, bijv. www.MijnGezondheid.be, MijnGeneesmiddelen of Voorschrift op zak. Deze apps zijn verbonden met de databank van Recip-e en tonen dus realtime informatie (voorschriften afgeleverd/niet-afgeleverd). Via de itsme®-app krijg je toegang tot deze apps. De (web)apps laten je ook toe je voorschriften te beheren.