Logo Recip-e

FAQ

Patient / Burger

Zoeken

Thema's

Je hebt de mogelijkheid om digitaal producten te reserveren bij een bepaalde apotheek via de patiëntenplatformen/apps. Ook telefonisch blijft het mogelijk geneesmiddelen te reserveren.
Wanneer je geneesmiddelen reserveert via de patiëntenplatformen/apps, krijgt alleen de apotheek waarvoor je kiest (via reservatie) deze reservaties te zien.
Als je gereserveerd hebt en je kan toch niet naar die apotheek gaan, dan annuleer je best de reservatie. Het is dan ook mogelijk om het product af te halen in een andere apotheek (al dan niet met een nieuwe reservatie). Alleen als je geannuleerd hebt, kan je naar een andere apotheek met jouw eID.
Alternatief kan je een geprinte of digitale versie van het bewijs van elektronisch voorschrift voorleggen. In dat geval zal de apotheker immers de barcode scannen, en wordt de beperkte toegang opgeheven.

Je kan via de patiëntenplatformen/apps ook je contactgegevens meesturen met je reservatie. De apotheker kan dan ook aan jou communiceren wanneer de reservatie klaarligt.

Als er tegelijk een reservatie-vlag en een privacy-vlag (of VISI-vlag) van toepassing is op een elektronisch voorschrift, dan worden de regels van de reservatie gevolgd (voor die apotheek).

Jouw elektronische voorschriften bevinden zich in de databank van Recip-e. Er zijn verschillende mogelijkheden om je voorschriften te visualiseren en te beheren:
– Vraag bij je consultatie bij de voorschrijver (bijv. je arts of tandarts) een papieren bewijs van je elektronisch voorschrift. De voorschrijver kan meerdere elektronische voorschriften afdrukken op één A4-blad. Jij of je apotheker kunnen aanduiden welke voorschriften reeds werden gebruikt.
– Vraag je arts om je een overzicht te geven van je openstaande elektronische voorschriften. Je arts kan ook de voorschriften die eerder werden opgesteld en die nog geldig zijn, mee afdrukken. Op die manier heb je een overzicht van alle nog geldige voorschriften die je van je arts ontving.
– Vraag een overzicht van je openstaande elektronische voorschriften aan je apotheker. Die kan na het inlezen van jouw eID (of het ingeven van jouw rijksregisternummer, indien je eID minder dan 15 maand geleden werd ingelezen) jouw voorschriften visualiseren. Opgelet, dit kan enkel voor de voorschriften aan welke een privacy-vlag “OPEN” toegekend is voor die apotheek.
– Visualiseer je elektronische voorschriften via een app of webapp, bijv. www.MijnGezondheid.be, MijnGeneesmiddelen of Voorschrift op zak. Deze apps zijn verbonden met de databank van Recip-e en tonen dus realtime informatie (voorschriften afgeleverd/niet-afgeleverd). Via de itsme®-app krijg je toegang tot deze apps. De (web)apps laten je ook toe je voorschriften te beheren.

De voorschrijver zal slechts één product per elektronisch voorschrift voorschrijven. Het papieren bewijs van elektronisch voorschrift dient sinds 1 februari 2022 door de voorschrijver verplicht op een A4-formaat te worden afgedrukt. Het vroegere A5-formaat (klein formaat) blijft wel nog even in omloop bij patiënt en apotheker en dit tot maximaal eind januari 2023, of het einde van de geldigheid.

Indien er veel voorschriften uitgeprint moeten worden, is het ook mogelijk om meerdere producten op één A4 te printen waarbij de algemene info (voorschrijver en patiënt) één keer voorkomt en de barcode, de inhoud van het voorschrift, de creatiedatum en de geldigheidsdatum specifiek per voorschrift (één product per voorschrift) wordt weergegeven. Het formaat van de barcode moet steeds voldoen aan de wetteljke afmetingen zodat de barcode scanbaar blijft in de apotheek. De rest van de info moet duidelijk leesbaar zijn voor jou als patiënt. Naargelang de beschrijving van het product en de posologie, zullen er meerdere barcodes op één A4 kunnen worden afgeprint.

De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, bedraagt standaard drie maanden vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld, maar kan worden aangepast door de voorschrijver tot maximum 1 jaar. Dit geldt zowel voor voorschriften opgesteld op papier en elektronisch.

Meer info is terug te vinden op de website van het RIZIV [https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/termijn-geneesmiddel-leveren-terug-20191101.aspx].

Als patiënt zonder Belgische eID kan je niet altijd kiezen hoe je je voorgeschreven medicatie ophaalt bij de apotheker. Er zijn drie mogelijke situaties:
1) Je hebt geen BIS-nummer en geen INSZ-nummer (je bent bijv. een vluchteling die zich nog niet heeft aangemeld, een buitenlandse patiënt met een bijzondere identiteitskaart).
2) Je hebt een BIS-nummer maar nog geen INSZ-nummer (je bent bijv. een vluchteling die zich al heeft aangemeld maar nog niet is langsgegaan in de gemeente om je inschrijving te voltooien).
3) Je hebt een BIS-nummer en een INSZ-nummer (je bent bijv. een vluchteling met een geactiveerde vreemdelingenkaart). Je beschikt over een eID-equivalente kaart.

In elk van de drie bovenstaande situaties dien je iets anders te doen:
1) Geen BIS-nummer, geen INSZ-nummer:
– je haalt je medicatie af met een klassiek papieren voorschrift;
– je kan je voorschriften niet digitaal raadplegen of beheren.
2) Wel BIS-nummer, geen INSZ-nummer:
– je haalt je medicatie af met het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of met een print van de barcode (RID-code), ontvangen van je voorschrijver;
– je kan je voorschriften niet digitaal raadplegen of beheren.
3) Wel BIS-nummer, wel INSZ-nummer (eID-equivalente kaart):
– je kan je medicatie afhalen met je eID-equivalente kaart;
– je kan je medicatie afhalen met het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of de print van de barcode (RID-code) ontvangen van de voorschrijver
– je kan je medicatie afhalen via één van de (web)apps voor patiënten. Voorwaarde daarvoor is dat je itsme® hebt geïnstalleerd op je smartphone;
– je kan je voorschriften ook digitaal beheren en raadplegen via www.mijngezondheid.be. Inloggen op het platform kan via itsme® of via een kaartlezer en je eID-equivalente kaart.

In volgende situaties vraag je best een papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de voorschrijver:
– Je bent een niet-digitale patiënt. De arts zal automatisch het bewijs van elektronisch voorschrift printen. Onder een niet-digitale patiënt verstaan we een persoon die weinig digitale affiniteit heeft, geen hulp kan/ wil inroepen van digitale kennissen, technologie niet gebruikt, geen smartphone bezit, ….
– Je vraagt een papieren bewijs van elektronisch voorschrift voor de zekerheid; bijv. je gaat bij een nieuwe apotheker of apotheker van wacht. Je kan nog steeds gebruik maken van de eID als identificatiemiddel of van digitale tools bvb. (web)apps om een digitaal voorschrift aan te bieden.
– Je eID of kids-ID is vervallen, verloren, geblokkeerd of niet meer bruikbaar.
– Je hebt geen Belgische eID (of technisch equivalente kaart), en hebt nog geen INSZ-nummer, maar wel een BIS-nummer (je bent bijv. een vluchteling die zich al heeft aangemeld maar nog niet is langsgegaan bij de gemeente om je inschrijving te voltooien).
– Wanneer je je elektronisch voorschrift wenst af te schermen voor alle apotheken, m.a.w. wanneer de arts de VISI-vlag van jouw voorschrift op “GESLOTEN” zet. Het voorschrift zal in geen enkele apotheek getoond worden als je met je e-ID of rijksregisternummer naar de apotheek gaat. Daarom zal de arts automatisch het voorschrift afdrukken zodat de apotheker de barcode kan scannen.
– Wanneer je niet zelf je geneesmiddelen afhaalt in de apotheek, maar een derde persoon dit voor jou doet (bijv. grootouder, mantelzorger, buur, familielid, …). Je kan dan het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of (een foto van) de barcode van het elektronisch voorschrift meegeven aan die derde persoon. Het is ook mogelijk dat de andere persoon op basis van je rijksregisternummer je geneesmiddelen afhaalt, op voorwaarde dat je eID minder dan 15 maanden geleden werd ingelezen in de apotheek. Let er in dit laatste geval op dat je aan de apotheker vermeldt over welk geneesmiddel het gaat, of bij welke arts het voorschrift werd voorgeschreven. Tevens kan de datum van consultatie bij de arts een hulp zijn om het correcte openstaande voorschrift op te halen.
– Wanneer je geneesmiddelen laat voorschrijven voor een pasgeborene die wel een rijksregisternummer, maar nog geen ISI+-kaart heeft.

De huisarts, de arts-specialist, de tandarts of de vroedvrouw kunnen voorschriften opstellen. We noemen hen de ‘voorschrijver’.
Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden.

Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in geval van overmacht (storing in het voorschrijfsysteem, buitenlandse patiënt zonder INSZ-nummer, …), voorschrijven tijdens een huisbezoek door je huisarts, of als je huisarts ouder is dan 64 jaar (op datum van 1 januari 2020). In deze gevallen is een klassiek papieren voorschrift toegelaten.

Ga je als grootouder of plusouder naar een arts met je kleinkind of pluskind, houd er dan rekening mee dat als de arts medicatie voorschrijft, je die niet met je eigen eID of profiel op een digitaal patiëntenkanaal kan afhalen in de apotheek. Om voorgeschreven medicatie toch te kunnen afhalen, kan je een aantal dingen doen:
– Vraag een papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de voorschrijver en/of neem er een foto van. Daarmee kan je de medicatie afhalen in de apotheek.
– Vraag de ISI+-kaart of kids-ID van het kind aan een wettelijke ouder en neem die mee naar de apotheek.
– Een wettelijke ouder kan het openstaande voorschrift openen via een digitaal patiëntenkanaal, printen en meegeven aan de grootouder of plusouder. De ouder kan ook een foto van het scherm van het patiëntenkanaal meegeven.

Als je als ouder geneesmiddelen wil afhalen voor je kind waarvoor je de voorschriften beheert, heb je verschillende opties:
1) Vraag een print aan de voorschrijver en neem deze mee naar de apotheek.
2) Ga met je smartphone naar de apotheek, en ga daar naar de website van MijnGezondheid (inloggen met itsme® of andere; log in in naam van het kind waarvoor je de voorschriften beheert), en haal de openstaande voorschriften op die je nodig hebt.
3) Als ouder kan je met de KidsID of ISI+-kaart voor je kind jonger dan 12 jaar naarj de apotheker (ter identificatie) om de voorschriften op te halen vanuit de Recip-e database en dus je medicatie te halen.
4) Print als ouder van de patiënt zelf de nodige voorschriften uit via de website van MijnGezondheid (inloggen met eigen eID, itsme® of andere; log in in naam van jouw kind) en neem ze mee naar de apotheek.
5) Neem een foto van de print /scan de print in en neem deze mee naar de apotheek (barcode moet duidelijk zijn):
– Neem een foto van de prints, of van het scherm.
– Er zijn ook apps op de smartphone die reeds het voorschrift goed inscannen (bijv. Clear Scanner).

Voor de ouders van kinderen bestaat er een wettelijke volmacht. De ouders hebben automatisch toegang tot de voorschriften van de kinderen waarvoor ze deze beheren. Dit kan ook via de website MyHealthViewer. Wanneer je als ouder in de apotheek staat, is hiervoor wel een toegang met itsme® nodig.
Gescheiden ouders die niet op hetzelfde domicilie-adres wonen als het kind waarvoor ze de voorschriften beheren, maar wel de wettelijke ouder zijn, hebben op dezelfde manier toegang tot de elektronische voorschriften. Ze kunnen dus inloggen in MijnGezondheid met hun eigen eID en inloggen in naam van het kind.

Er is voorlopig nog geen mogelijkheid om een volmacht te geven aan een andere persoon voor een elektronisch voorschrift. Als volmachthouder is het voorlopig ook nog niet mogelijk om de voorschriften voor een patiënt in realtime te consulteren via een app (via Recip-e). Tevens kan de volmachthouder vandaag nog niet met de eigen eID naar de apotheek gaan om de geneesmiddelen van een patiënt af te halen.
Enkel voor de ouders van kinderen bestaat er een wettelijke volmacht. De ouders hebben automatisch toegang tot de voorschriften van de kinderen waarvoor ze die beheren.

Er zijn verschillende manieren waarop je als patiënt aan een derde een stilzwijgende toelating kan geven en die persoon naar de apotheek kan sturen om je geneesmiddelen af te halen:
– Vraag een print aan de voorschrijver en geef die aan de derde persoon.
– Print als patiënt zelf de nodige voorschriften uit via de website van MijnGezondheid en geef ze mee aan de derde persoon.
– Laat de derde persoon een foto van de print of het voorschrift op het scherm nemen (barcode moet duidelijk zijn).
– Laat de derde persoon een scan van de print nemen (barcode moet duidelijk zijn). Er bestaan ook apps op de smartphone waarmee je een voorschrift goed en eenvoudig kan inscannen (bijv. Clear Scanner).
Ga langs bij de apotheker met je eigen eID en vraag om het overzicht van je geneesmiddelen te bespreken. Zo ben je voorbereid wanneer het nodig zou zijn dat een andere persoon voor jou geneesmiddelen gaat afhalen.

Daarnaast is het mogelijk dat je bepaalde papieren voorschriften niet meer in je bezit heb, en je je niet bewust bent dat er nog bepaalde openstaande voorschriften zijn. Wanneer je als volwassen patiënt zelf naar de apotheek gaat of een gezinslid met jouw rijksregisternummer naar de apotheek laat gaan, dan consulteert de apotheker alle openstaande voorschriften (waarvoor de privacy-vlag op “OPEN” staat). Het is dus erg belangrijk dat je als (volwassen) patiënt meedeelt over welk geneesmiddel het gaat, of bij welke arts het voorschrift werd voorgeschreven. Tevens kan de datum van consultatie bij de arts voor de apotheker een hulp zijn om het meest recente openstaande voorschrift op te halen.
Het is gebruikelijk dat je als patiënt als deel van een gezin ook beslist dat een ander gezinslid dit allemaal met de apotheker kan bespreken. Uiteraard is jouw vertrouwde apotheker vde aangewezen persoon om jouw belang te behartigen. Apotheker beschikken immers over het farmaceutisch dossier waarmee ze jouw gezondheidsevolutie goed kunnen inschatten.

Heb je vragen over het elektronisch voorschrift? Neem dan eerst en vooral contact op met je zorgverlener. Hij of zij staat klaar om je meer uitleg te geven.
Je kan ook terecht bij je ziekenfonds of bij een patiëntenvereniging.

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee je kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, één bepaalde apotheker naar keuze of geen enkele apotheker. Deze privacy-vlag kan je per voorschrift aanpassen, hetgeen nuttig kan zijn als je bijvoorbeeld iemand anders je geneesmiddelen laat afhalen met jouw rijksregisternummer.
Deze functie heeft enkel zijn nut bij zogenaamd volledig gedematerialiseerd afleveren, d.w.z. wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek en je dus als patiënt je geneesmiddelen afhaalt met je identificatiemiddel bijv. je eID (zonder voorschrift of geprint bewijs). Wanneer toch een barcode wordt gescand, wordt de VISI-vlag opgeheven en kan de apotheker dus de inhoud van het voorschrift zien.

Standaard zal de VISI-vlag op “OPEN” staan en zal de inhoud van het voorschrift dus zichtbaar zijn voor alle apotheken. Je kan als patiënt aan de voorschrijver vragen dit te wijzigen. Je arts kan de VISI-vlag in het platform Recip-e op “GESLOTEN” zetten waardoor het voorschrift afgeschermd is. Je kan dit als patiënt ook zelf doen via bijvoorbeeld www.mijngezondheid.be of via een app zoals MijnGeneesmiddelen.
Op dat moment is het niet mogelijk om het geneesmiddel op dat specifieke voorschrift te zien en kan de apotheker dus geen aflevering doen voor die medicatie via een identificatiemiddel (jouw eID).
Via het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of het digitaal bewijs van elektronisch voorschrift kan de apotheker wel de inhoud van het voorschrift zien en de medicatie afleveren. Met andere woorden: vanaf het moment dat je de apotheker een voorschrift laat scannen, vervalt de VISI-vlag en krijgt de apotheker automatisch toegang tot de inhoud van het elektronisch voorschrift.

Indien je de zichtbaarheid voor één bepaalde apotheek wil aanpassen, zal je dit zelf moeten doen aan de hand van één van de digitale toepassingen om je geneesmiddel alsnog af te halen zonder bewijs van elektronisch voorschrift.
Je kan de VISI-vlag als patiënt op elk moment zelf aanpassen. De apotheker kan de zichtbaarheid voor zichzelf niet aanpassen.

Als patiënt heb je te allen tijde recht op een print van het elektronisch voorschrift zonder dat je daarvoor moet betalen. De voorschrijver moet je de optie om een bewijs van elektronisch voorschrift te printen ook steeds voorleggen.

Als patiënt heb je áltijd recht op een papieren bewijs van elektronisch voorschrift als je dat wil. Durf daar ook om te vragen, huisartsen en andere voorschrijvers tonen veel begrip voor de situatie van patiënten. Vaak zullen ze standaard een papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeven.

Als patiënt kan je je arts en/of apotheker ook vragen om een overzicht van je medicatie.

Het is je verantwoordelijkheid als patiënt om steeds een geldige eID of kids-ID bij te hebben. Voor een kind jonger dan 12 jaar kan je ook de ISI+-kaart van het kind gebruiken bij de apotheker die je normaal van jouw ziekenfonds ontvangt.
Is dat niet het geval:
– Geef dat dan expliciet aan de voorschrijver aan zodat die je een papieren bewijs van elektronisch voorschrift kan meegeven;
– Je kan ook proberen om je voorschriften te raadplegen via www.mijngezondheid.be of een ander digitaal patiëntenkanaal. Daarvoor moet je wel in het bezit zijn van een smartphone en moet je kunnen inloggen via itsme®. Is dat het geval, dan kan je via die weg je voorschriften consulteren en beheren.

Er bestaan drie types van voorschriften:
– Niet-geprint elektronisch voorschrift: een elektronisch voorschrift waarvoor geen papieren bewijs wordt meegegeven. Het elektronisch voorschrift zelf bevindt zich op de beveiligde server van Recip-e.
– Geprint elektronisch voorschrift: een papieren bewijs van elektronisch voorschrift. Je herkent het doordat er bovenaan staat dat dit een “bewijs van elektronisch voorschrift” is. Het elektronisch voorschrift zelf bevindt zich op de beveiligde server van Recip-e. Jouw arts kan jou een print van je elektronisch voorschrift geven of je kan dit zelf printen via een daarvoor voorziene webapp.
– Klassiek papieren voorschrift: niet-elektronisch voorschrift op papier, handgeschreven of gedrukt. Een dergelijk voorschrift wordt alleen nog in uitzonderingssituaties gebruikt (bijv. storingen in het systeem voor elektronisch voorschrijven) en wordt geprint op een kleiner formaat (A5). Daarmee wordt o.a. het onderscheid getoond met een papieren bewijs van een elektronisch voorschrift. Dit type voorschrift is niet aanwezig op de beveiligde server van Recip-e.

Een klassiek papieren voorschrift verschijnt níet in het overzicht van openstaande elektronische voorschriften bij de apotheker, een papieren bewijs van elektronisch voorschrift wél.

Er bestaan verschillende manieren om je geneesmiddelen af te halen in te apotheek:
1) Zonder papieren print van je elektronisch voorschrift: via jouw identificatiebewijs kan de apotheker de voorschriften laten ophalen van de Recip-e server, d.w.z. met jouw eID (of rijksregisternummer als je reeds eerder jouw eID liet inlezen de laatste 15 maanden). Je zegt aan jouw apotheker welke geneesmiddelen je wil komen afhalen. Deze informatie kan je zelf opzoeken via een app of webapp.
De apotheker kan jou ook de lijst tonen als je jouw eID laat inlezen.
2) Zonder papieren print van je elektronisch voorschrift, maar via een digitale versie via een app of webapp: je toont een digitale versie van het elektronisch voorschrift (digitaal bewijs). De apotheker scant de barcode bovenaan en heeft zo toegang tot het voorschrift op de Recip-e server.
3) Met een papieren print van een bewijs van elektronisch voorschrift: de voorschrijver kan jou een print bezorgen of je kan ook zelf het bewijs van elektronisch voorschrift printen door op de computer naar een webapp te gaan, bijvoorbeeld www.mijngezondheid.be.
4) Met een print van een klassiek papieren voorschrift (niet-elektronisch).

Het is mogelijk dat het medicatieschema voor jou vandaag nog niet volledig is. Vraag dit aan uw arts of apotheker.
Voor elektronische voorschriften is het vandaag enkel mogelijk om de openstaande voorschriften waarvan de medicatie nog niet werd afgeleverd, te consulteren.
Het medicatieschema (wat je vandaag als medicatie inneemt) zal in de toekomst volledig gedeeld worden tussen en bijgewerkt worden door de verschillende zorgverleners. Het zal dan voor voorschrijvers verplicht worden het gedeeld medicatieschema te consulteren alvorens (elektronisch) voor te schrijven. Op die manier zal de voorschrijver een elektronisch voorschrift creëren vanuit het medicatieschema. Vandaag is er echter nog geen koppeling tussen het medicatieschema en het elektronisch voorschrift, maar er is structureel overleg tussen de betrokken partners om dit voor te bereiden.

Sinds 1 januari 2020 zijn voorschrijvers (artsen, tandartsen en vroedvrouwen) verplicht om elektronisch voor te schrijven.

Via hun software kunnen voorschrijvers elektronische voorschriften aanmaken. Deze komen terecht op Recip-e, een (digitaal) systeem waarlangs elektronische voorschriften kunnen verstuurd worden. De voorschriften die verzonden worden, komen (versleuteld) terecht op een server waar deze door apothekers kan worden afgehaald voor aflevering als een patiënt zich bij hen aanmeldt.

Elk elektronisch voorschrift is voorzien van een unieke identificatie (RID of recept-identificatienummer), weergegeven als een barcode. Met deze identificatie kan het voorschrift opgehaald en verwerkt worden.

Er zijn drie uitzonderingen waarbij een voorschrijver niet elektronisch moet voorschrijven:
– De voorschrijver heeft de leeftijd van 64 jaar bereikt op 1 januari 2020;
– Wanneer de voorschrijver voorschrijft buiten zijn praktijkruimte (bijv. op huisbezoek);
– In geval van overmacht (bijv. uitval van het voorschrijfsysteem Recip-e).

Het voorschrijven van geneesmiddelen kan sinds 2013 elektronisch verlopen, door de huisarts, de arts-specialist, de tandarts of de vroedvrouw. We noemen hen verder ‘voorschrijver’.
Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in het geval van voorschrijven tijdens een huisbezoek door je huisarts, of als je huisarts ouder is dan 64 jaar (op datum van 1 januari 2020).
Als patiënt krijg je van de voorschrijver in de meeste gevallen geen handgeschreven voorschrift meer, maar wel een bewijs van aanmaak van een voorschrift op de computer dat bewaard wordt op een veilige centrale database. De voorschrijver print voor jou dus een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ waarmee je het geneesmiddel kunt afhalen bij de apotheek (dankzij de barcode of cijferlettercode, RID genaamd).

De apotheker kan het elektronisch voorschrift van de voorschrijver via de computer digitaal raadplegen en afhandelen. Je kan de voorschriften zelf raadplegen op de officiële digitale gezondheidsportalen (www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be, www.brusselsgezondheidsnetwerk.be en www.rsw.be) en via verschillende door Recip-e gevalideerde apps of webapps (bijv. de mijngeneesmiddelen-(web)app) en via een aantal commerciële gezondheidsapps.

Sinds 15 september 2021 kan je als patiënt zonder een papieren bewijs van elektronisch voorschrift jouw geneesmiddelen afhalen bij de apotheker. Dit noemen we ‘dematerialisatie’. Je kan het elektronisch voorschrift dan rechtstreeks op je smartphone tonen (via verschillende apps ofwel kan de apotheker via jouw identiteitskaart (eID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer) toegang krijgen tot jouw openstaande voorschriften.
Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten.

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden (bij. een vluchteling die zich al heeft aangemeld maar nog niet is langsgegaan in de gemeente om zijn inschrijving te voltooien).
Het BIS-nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum zijn. Anders dan bij het rijksregisternummer, wordt de geboortemaand van het BIS-nummer verhoogd met 20 of 40.

Je vindt je BIS-nummer terug op documenten zoals je aanslagbiljet, het nummer van je pensioendossier of je vreemdelingenkaart.

De eID is een elektronisch identiteitsbewijs (met chip) waarmee u elektronische verrichtingen kan uitvoeren. In het kader van de medicatie, kan de eID gebruikt worden voor de identificatie, met name om zich te identificeren bij de apotheker en de medicatie af te halen (de apotheker ziet de volledige lijst van openstaande voorschriften). Dat is ook het geval met de andere types identiteitsbewijzen:
Types van identiteitsbewijzen :
– De elektronische identiteitskaart voor Belgen ouder dan 12 jaar
– De elektronische vreemdelingenkaart.
– De kids-ID, voor Belgen jonger dan 12 jaar
– ISI+-kaart uitgegeven voor Belgen jonger dan 12 jaar bij aansluiting aan een ziekenfonds

Het INSZ is het unieke identificatienummer van een natuurlijk persoon bij de Belgische sociale zekerheid. Voor inwoners van België is het identiek aan het rijksregisternummer. Voor niet-inwoners van België is dat hun nummer in het BIS-register. Aan het INSZ zijn alle sociale gegevens van de persoon gekoppeld, zoals loopbaangegevens, uitkeringen enzovoort.

Sinds 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen een ISI+-kaart uit aan een specifieke doelgroep, met name de kinderen jonger dan 12 jaar en de sociaal verzekerden die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunnen of moeten beschikken.
In het kader van de medicatie, kan je met deze kaart naar de apotheek gaan en je zo identificeren. De apotheker ziet dan de openstaande voorschriften, en je kan zo je medicatie afhalen.

De functie ervan is tweevoudig: de identificatie van de sociaal verzekerde en de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens.

Op de ISI+-kaart staan volgende gegevens vermeld: je naam, geboortedatum en rijksregisternummer. Op de achterkant staan een barcode en een datamatrix. De ISI+-kaart is geen identiteitskaart: je kan ze enkel gebruiken om je te identificeren bij zorgverleners en bij het ziekenfonds.

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee je kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, 1 bepaalde apotheker of geen enkele apotheker.

Een privacy-vlag aanbrengen kan via de digitale toepassingen waarmee je je elektronische voorschriften beheert (bijv. een app of webapp). Je kan ook aan de voorschrijver vragen om de privacy-vlag open of dicht te zetten. Je kan deze privacy-vlag per voorschrift aanpassen, hetgeen nuttig kan zijn als je bijvoorbeeld iemand anders je geneesmiddelen laat afhalen met jouw rijksregisternummer en niet wil dat de apotheker dit bespreekt met die persoon.

Deze functie heeft enkel nut bij het zogenaamd volledig gedematerialiseerd afleveren, d.w.z. wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek en je dus als patiënt je geneesmiddelen afhaalt met je identificatiemiddel bijv. je eID (zonder voorschrift of geprint bewijs). Wanneer toch een barcode wordt gescand (papier/ digitaal voorschrift), wordt de VISI-vlag opgeheven en kan elke apotheker de inhoud na scanning zien.

Zorgverleners kunnen alleen gegevens delen en bekijken van patiënten met wie ze een therapeutische relatie hebben. Het gaat dan over artsen, apothekers (in publieke apotheken) en thuisverpleegkundigen.
Bij de inlezing van jouw eID in de apotheek, wordt er een therapeutische relatie aangemaakt tussen jou als patiënt en de apotheek. Deze relatie is 15 maanden geldig en vormt de basis om je rijksregisternummer te kunnen gebruiken voor toegang gedurende die 15 maanden.
Je kan je therapeutische relaties raadplegen via de website www.MijnGezondheid.be. Daar is zowel de begindatum als de einddatum van de therapeutische relatie met de apotheek vermeld.

Recip-e is een systeem waarmee elektronische voorschriften in de gezondheidszorg kunnen worden aangemaakt en afgeleverd. Het maakt deel uit van het Plan e-gezondheid, dat in 2014 werd gelanceerd door de federale regering met het oog op de naleving van de Europese richtlijnen, en dat regelematig wordt bijgewerkt.

Via Recip-e kunnen verschillende voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen naar een server. Ze worden er gecodeerd en bewaard tot ze door de patiënt worden gebruikt bij een zorgverlener (apotheker). De verzending en ophaling gebeuren met behulp van speciale software die toegang geeft tot de database van Recip-e.

Elk elektronisch voorschrift is voorzien van een unieke identificatie (RID of Recip-e-identificatienummer) bovenaan elk (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift. Dit ziet eruit als een barcode en daaronder wordt de RID weergegeven als alfanumerieke code. Dankzij deze identificatie kan de zorgverlener het voorschrift verwerken zowel als je dit digitaal aanbiedt als als je dit op papier aanbiedt. Als het voorschrift om de een of andere reden niet kan worden afgeleverd in een apotheek (geneesmiddel niet beschikbaar, weigering van de patiënt wegens te duur, enz.) brengt de apotheker Recip-e hiervan elektronisch op de hoogte (status voorschrift: niet-afgeleverd en dus openstaand) en/of geeft hij/zij het (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift terug aan de patiënt.

Via Recip-e kunnen ambulante voorschriften, die niet zijn gericht aan een specifieke zorgverlener (niet-geadresseerde boodschappen) worden verwerkt. Dit vergemakkelijkt bovendien de integratie van de gegevens in het GMD (Globaal Medisch Dossier) en het GFD (Gedeeld Farmaceutisch Dossier). De elektronische authenticatie maakt elke vorm van fraude onmogelijk. De procedure is snel, transparant en handig.

– Er zijn meer mogelijkheden om je geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de apotheek af te halen: alle vorige opties blijven bestaan, er komen extra digitale opties bij;
– Je hebt altijd je voorschrift bij de hand (via je smartphone, webapplicaties, …);
– Je kan zelf je voorschriften beheren en hebt zicht op de openstaande voorschriften;
– Elk voorschrift kan apart behandeld worden waardoor elk geneesmiddel gemakkelijk apart afgehaald kan worden bij een apotheek naar keuze;
– Onafhankelijk van waar je je bevindt, kan je zelf of voor je kind de producten bij de apotheek gaan halen.

Als patiënt kan je:
– Een elektronisch voorschrift raadplegen en klaarzetten om er later je geneesmidddelen mee op te halen.
– Een overzicht van je openstaande elektronische voorschriften krijgen via bepaalde apps of webapps.
– Een VISI-vlag toevoegen aan een voorschrift (zodat het voorschrift niet getoond wordt in de apotheek bij afhaling met je eID of rijksregisternummer).
– Het product op een elektronisch voorschrift digitaal reserveren bij een apotheek naar keuze.
– De status opvragen van een elektronisch voorschrift (afgehaald/niet afgehaald).
– Naar de apotheek gaan om de elektronisch voorgeschreven producten af te halen:
* Met een papieren bewijs van het elektronisch voorschrift;
* Met een app (of webapp), waarmee je het bewijs van elektronisch voorschrift digitaal toont;
* Met je eID of rijksregisternummer indien je eID minder dan 15 maand geleden werd ingelezen in de desbetreffende apotheek.

Je kan je elektronische voorschriften digitaal weergeven door gebruik te maken van een app of webapp. Een app gebruik je op jouw smartphone/tablet. Een webapp gebruik je eerder op de computer (maar het kan ook op jouw smartphone).
Er worden verschillende gratis apps aangeboden waarvan je gebruik kan maken om jouw openstaande en nog geldige elektronische voorschriften te consulteren en beheren. De itsme®-app zorgt voor een beveiligde toegang tot de verschillende apps/webapps waarmee je jouw voorschriften kan bekijken en beheren.

Onderstaande apps werden gevalideerd door Recip-e. Deze apps geven dynamische info want ze zijn verbonden met een beveiligde centrale database bij Recip-e waar de status van het voorschrift wordt aangepast (afgeleverd/niet afgeleverd). Als patiënt kan je ook via deze apps jouw voorschriften beheren (bijvoobeeld reserveren bij de apotheker, een privacy-vlag toevoegen zodat het voorschrift afgeschermd wordt wanneer de apotheker je eID inleest, …).

Het gaat om volgende apps/webapps:
– Mijn geneesmiddelen
Mijn Gezondheid
– My HealthViewer
– Voorschrift op zak
– Helena

Maar voor een bijgewerkte lijst, zie onze website bij de sectie ‘Patiënt/ burger‘.
Er zijn ook apps die enkel een foto tonen van het bewijs van elektronisch voorschrift. Hiermee kan je wel naar de apotheek gaan, maar je voorschriften niet online beheren.

Zowel artsen, tandartsen en vroedvrouwen kunnen voorschriften opstellen. We noemen hen de ‘voorschrijver’.

Veel patiënten denken dat hun elektronische voorschriften op de chip van hun eID staan. In werkelijkheid klopt dat niet. Er wordt nooit informatie over voorschriften opgeslagen op de chip van je eID. De eID is enkel het identificatiemiddel waarmee de apotheker jouw persoonlijke voorschriften kan ophalen uit de voorschriftendatabank van Recip-e. Door je eID te overhandigen aan de apotheker, geef je het mandaat om dat te doen.

Het belangrijkste om te onthouden als patiënt is dat je je eID altijd op zak moet hebben als je naar een arts of een apotheker gaat.

Als een voorschrijver je elektronisch medicatie voorschrijft, betekent dat niet dat die medicatie meteen automatisch gereserveerd is en klaarligt in de apotheek. Via één van de digitale patiëntenkanalen (bijv. een app op je smartphone of een webapp) kan je je medicatie online reserveren bij een apotheek naar keuze, maar dat moet je zélf doen. De voorschrijver kan dat niet in jouw plaats. Tijdens het reserveren kan je je contactgegevens opgeven, zodat de apotheker je kan verwittigen van zodra de gereserveerde medicatie klaarligt.
De elektronische voorschriften staan ook niet op jouw eID maar staan volledig beveiligd bij Recip-e. Om toegang te krijgen moet de apotheker jouw eID inlezen (of rijksregisternummer) of de barcode scannen op het voorschrift (op het papieren bewijs of op het digitaal bewijs dat je via je smartphone toont).

Het gedematerialiseerd voorschrijven (d.w.z. voorschrijven zonder papier te geven aan de patiënt) is een complex gegeven voor veel mensen. Als je vragen of twijfels hebt, mag je die altijd stellen aan een zorgverlener of aan je ziekenfonds.