Logo Recip-e

FAQ

Is een voorschrijver verplicht om elektronisch voor te schrijven?

De huisarts, de arts-specialist, de tandarts of de vroedvrouw kunnen voorschriften opstellen.
Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden.

Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in geval van overmacht (storing in het voorschrijfsysteem, buitenlandse patiënt zonder INSZ-nummer, …), voorschrijven tijdens een huisbezoek door de huisarts, of als de huisarts ouder is dan 64 jaar (op datum van 1 januari 2020). In deze gevallen is een klassiek papieren voorschrift toegelaten.