Logo Recip-e

Er is voorlopig nog geen mogelijkheid om een volmacht te geven aan een andere persoon voor een elektronisch voorschrift. Als volmachthouder is het voorlopig ook nog niet mogelijk om de voorschriften voor een patiënt in realtime te consulteren via een app (via Recip-e). Tevens kan de volmachthouder vandaag nog niet met de eigen eID naar de apotheek gaan om de geneesmiddelen van een patiënt af te halen.
Enkel voor de ouders van kinderen bestaat er een wettelijke volmacht. De ouders hebben automatisch toegang tot de voorschriften van de kinderen waarvoor ze die beheren.

Er zijn verschillende manieren waarop je als patiënt aan een derde een stilzwijgende toelating kan geven en die persoon naar de apotheek kan sturen om je geneesmiddelen af te halen:
– Vraag een print aan de voorschrijver en geef die aan de derde persoon.
– Print als patiënt zelf de nodige voorschriften uit via de website van MijnGezondheid en geef ze mee aan de derde persoon.
– Laat de derde persoon een foto van de print of het voorschrift op het scherm nemen (barcode moet duidelijk zijn).
– Laat de derde persoon een scan van de print nemen (barcode moet duidelijk zijn). Er bestaan ook apps op de smartphone waarmee je een voorschrift goed en eenvoudig kan inscannen (bijv. Clear Scanner).
Ga langs bij de apotheker met je eigen eID en vraag om het overzicht van je geneesmiddelen te bespreken. Zo ben je voorbereid wanneer het nodig zou zijn dat een andere persoon voor jou geneesmiddelen gaat afhalen.

Daarnaast is het mogelijk dat je bepaalde papieren voorschriften niet meer in je bezit heb, en je je niet bewust bent dat er nog bepaalde openstaande voorschriften zijn. Wanneer je als volwassen patiënt zelf naar de apotheek gaat of een gezinslid met jouw rijksregisternummer naar de apotheek laat gaan, dan consulteert de apotheker alle openstaande voorschriften (waarvoor de privacy-vlag op “OPEN” staat). Het is dus erg belangrijk dat je als (volwassen) patiënt meedeelt over welk geneesmiddel het gaat, of bij welke arts het voorschrift werd voorgeschreven. Tevens kan de datum van consultatie bij de arts voor de apotheker een hulp zijn om het meest recente openstaande voorschrift op te halen.
Het is gebruikelijk dat je als patiënt als deel van een gezin ook beslist dat een ander gezinslid dit allemaal met de apotheker kan bespreken. Uiteraard is jouw vertrouwde apotheker vde aangewezen persoon om jouw belang te behartigen. Apotheker beschikken immers over het farmaceutisch dossier waarmee ze jouw gezondheidsevolutie goed kunnen inschatten.