Logo Recip-e

FAQ

Verschijnen de producten die de voorschrijver elektronisch voorschrijft automatisch in mijn gedeeld medicatieschema?

Het is mogelijk dat het medicatieschema voor jou vandaag nog niet volledig is. Vraag dit aan uw arts of apotheker.
Voor elektronische voorschriften is het vandaag enkel mogelijk om de openstaande voorschriften waarvan de medicatie nog niet werd afgeleverd, te consulteren.
Het medicatieschema (wat je vandaag als medicatie inneemt) zal in de toekomst volledig gedeeld worden tussen en bijgewerkt worden door de verschillende zorgverleners. Het zal dan voor voorschrijvers verplicht worden het gedeeld medicatieschema te consulteren alvorens (elektronisch) voor te schrijven. Op die manier zal de voorschrijver een elektronisch voorschrift creëren vanuit het medicatieschema. Vandaag is er echter nog geen koppeling tussen het medicatieschema en het elektronisch voorschrift, maar er is structureel overleg tussen de betrokken partners om dit voor te bereiden.