Logo Recip-e

FAQ

Wat is dematerialisatie van het elektronisch voorschrift?

Het voorschrijven van geneesmiddelen kan sinds 2013 elektronisch verlopen, door de huisarts, de arts-specialist, de tandarts of de vroedvrouw. We noemen hen verder ‘voorschrijver’.
Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in het geval van voorschrijven tijdens een huisbezoek door je huisarts, of als je huisarts ouder is dan 64 jaar (op datum van 1 januari 2020).
Als patiënt krijg je van de voorschrijver in de meeste gevallen geen handgeschreven voorschrift meer, maar wel een bewijs van aanmaak van een voorschrift op de computer dat bewaard wordt op een veilige centrale database. De voorschrijver print voor jou dus een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ waarmee je het geneesmiddel kunt afhalen bij de apotheek (dankzij de barcode of cijferlettercode, RID genaamd).

De apotheker kan het elektronisch voorschrift van de voorschrijver via de computer digitaal raadplegen en afhandelen. Je kan de voorschriften zelf raadplegen op de officiële digitale gezondheidsportalen (www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be, www.brusselsgezondheidsnetwerk.be en www.rsw.be) en via verschillende door Recip-e gevalideerde apps of webapps (bijv. de mijngeneesmiddelen-(web)app) en via een aantal commerciële gezondheidsapps.

Sinds 15 september 2021 kan je als patiënt zonder een papieren bewijs van elektronisch voorschrift jouw geneesmiddelen afhalen bij de apotheker. Dit noemen we ‘dematerialisatie’. Je kan het elektronisch voorschrift dan rechtstreeks op je smartphone tonen (via verschillende apps ofwel kan de apotheker via jouw identiteitskaart (eID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer) toegang krijgen tot jouw openstaande voorschriften.
Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten.