Logo Recip-e

Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister, maar die toch een relatie hebben met de Belgische overheden (bij. een vluchteling die zich al heeft aangemeld maar nog niet is langsgegaan in de gemeente om zijn inschrijving te voltooien).
Het BIS-nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum zijn. Anders dan bij het rijksregisternummer, wordt de geboortemaand van het BIS-nummer verhoogd met 20 of 40.

Je vindt je BIS-nummer terug op documenten zoals je aanslagbiljet, het nummer van je pensioendossier of je vreemdelingenkaart.