Logo Recip-e

Zorgverleners kunnen alleen gegevens delen en bekijken van patiënten met wie ze een therapeutische relatie hebben. Het gaat dan over artsen, apothekers (in publieke apotheken) en thuisverpleegkundigen.
Bij de inlezing van jouw eID in de apotheek, wordt er een therapeutische relatie aangemaakt tussen jou als patiënt en de apotheek. Deze relatie is 15 maanden geldig en vormt de basis om je rijksregisternummer te kunnen gebruiken voor toegang gedurende die 15 maanden.
Je kan je therapeutische relaties raadplegen via de website www.MijnGezondheid.be. Daar is zowel de begindatum als de einddatum van de therapeutische relatie met de apotheek vermeld.