Logo Recip-e

10 jaar Recip-e door de ogen van Dr. Marc Moens

We spraken met Dr. Marc Moens over zijn ervaringen bij Recip-e. Hoe is het allemaal begonnen? Wat staat er ons nog te wachten de komende tijd? Verleden, heden en toekomst, Dr. Moens vertelt ons zijn verhaal en geeft een eerlijke opinie. 

Hoe is Recip-e 10 jaar geleden ontstaan?

“Het begon allemaal ongeveer 15 jaar geleden, toen nog een feitelijke vereniging. Ik was nog niet betrokken bij het initiatief op dat moment”, vertelt Dr. Marc Moens. “De feitelijke vereniging die door artsen en apothekers gestart werd, is na een aantal jaren omgevormd tot een vzw, vooral omdat er een juridische basis nodig was”, legt Dr. Moens uit. “Het RIZIV is onze subsidiërende overheid en daarvoor hadden we meer nodig dan een feitelijke vereniging, namelijk een vzw-structuur.”

In eerste instantie was het doel van Recip-e om het papieren voorschrift te digitaliseren. “Een niet-geadresseerd voorschrift vervoeren van een arts tot de apotheker naar keuze van de patiënt. Vervolgens kan diezelfde patiënt met behulp van het papieren voorschrift, waar een Recip-e identificatiecode (RID-code) op staat, de inhoud van het voorschrift ophalen”, legt Dr. Marc Moens uit.

Wat is de toekomstvisie van Recip-e volgens u?

“Met Recip-e willen we nog meer digitaal gaan en in de nabije toekomst de weg naar dematerialisatie verder uitbouwen, met andere woorden papierloos werken”, constateert Dr. Moens. “Verregaande digitalisering van voorschriften vergt een heel andere aanpak en een verdere optimalisatie van het systeem. Tevens moet Recip-e oplossingen voorzien indien er onderdelen van het eHealth systeem niet werken, bijvoorbeeld wanneer het internet zou uitvallen.”

“Daarnaast zijn er ook heel wat evoluties en wensen van artsen en apothekers die wij nog kunnen toevoegen aan de functies van Recip-e. Een arts zal  onder andere kunnen zien of de patiënt het geneesmiddel effectief heeft afgehaald”, legt Dr. Moens uit. “Hierdoor kan de voorschrijver de therapietrouw beter inschatten. Of de patiënt het medicijn ook gebruikt moet de arts zich blijven baseren op feedback van de patiënt. Het gebruik van Recip-e resulteert eveneens in het gerichter coachen van de patiënt in zijn gezondheidstraject.”

“Naast de bestaande voorschriften voor geneesmiddelen zal Recip-e in de toekomst ook “verwijsvoorschriften” kunnen verwerken waarmee een (tand-) arts patiënten naar een andere zorgverlener verwijst en nog meer zorgverstrekkers kunnen samenwerken. Tevens bereidt Recip-e zich voor om nieuwe technische standaarden in te bouwen zodat we klaar staan voor de nieuwste informatica ontwikkelingen.”, aldus Dr. Marc Moens.

Andere artikels

Softwareleverancier

Vacature: Business analist

Recip-e zoekt een 100 % business analist die de noden en knelpunten vanuit de business mee gaat verzamelen en ze verder vorm geeft vanuit een business perspectief. Daarbij is het belangrijk om ook mee te denken naar oplossingen.

Lees meer