Logo Recip-e

De opstart van Recip-e door de ogen van Luc Baert

Recip-e bestaat 10 jaar! Apr Luc Baert stond mee aan de start van Recip-e en heeft de volledige weg naar 2020 doorlopen. Hij vertelt over de visie van Recip-e, zijn ervaringen, de uitdagingen en niet onbelangrijk zijn toekomstvisie.

Hoe heeft u de opstart van Recip-e beleefd?

“Het begon allemaal met het  Medisch Discussieforum (MDF), een groep enthousiaste zorgverleners met interesse in IT. Vervolgens kregen we de vraag van het Ministerie van Volksgezondheid om een theoretisch model uit te werken voor een elektronisch voorschrift. We zijn beginnen brainstormen met drie personen met complementaire competenties. Professor Marc Nyssen is een specialist in medische informatica, Dr. Theo Putzeys is een huisarts en ikzelf ben een apotheker.”

“Op dat moment was het internet nog niet zoals vandaag. Er werd bijvoorbeeld aan gedacht om de voorschriften op een elektronische kaart (zoals de SIS-kaart) te plaatsen. Gelukkig werd toen de keuze gemaakt om te werken met een centrale server.”

Wat waren de grootste uitdagingen tijdens de opstart?

“In het begin was de grootste uitdaging de financiering van het project.
We hadden niet de financiële mogelijkheden om een prototype te maken en uit te testen.“

Wat was de visie van Recip-e bij de opstart? Wat is de visie nu en deze voor de toekomst?

“De belangrijkste visie en een absolute vereiste van Recip-e is om de vrijheid van de patiënt te garanderen in de keuze van de zorgverlener.
Hier staan we nog altijd 200% achter. Het is de leidraad van Recip-e.
Een tweede belangrijk punt is dat we een systeem wilden ontwikkelen dat parallel kan werken met het papieren voorschrift. Want het is ondenkbaar dat het papieren voorschrift van de één op de andere dag verdwijnt. Ook nu gebruiken we bij een noodtoestand (vb. tijdens een huisbezoek, etc.) nog altijd het papieren voorschrift.”

Hoe ziet de weg er uit die Recip-e tot vandaag heeft afgelegd?

“Het begon allemaal  met het idee van een centrale server. Vervolgens was het Ministerie van Volksgezondheid geïnteresseerd in een theoretisch model dat we voorstelden in 2001. Datzelfde voorstel is zoals de werking van het elektronisch voorschrift tot op vandaag is uitgewerkt. 
2009 was een belangrijk jaar, Proximus heeft op dat moment subsidies aangeboden om een ‘Proof of concept’ te maken. Dankzij hen kregen we de kans om het systeem technisch te realiseren en te testen. Dit concept werd vervolgens goedgekeurd voor een subsidie vanuit het RIZIV. Bijgevolg hebben alle erkende zorgverleners binnen het RIZIV (artsen, apothekers, etc.) samen de vzw Recip-e opgericht in 2010.”

Wat zijn uw verantwoordelijkheden vandaag binnen de vzw Recip-e?

“Voor iedereen is de verantwoordelijkheid binnen Recip-e heel duidelijk: we moeten zorgen dat de medische gegevens zeer goed beschermd blijven. Dit is ook altijd mijn grootste zorg geweest. Daarenboven ging in 2018 de GDPR wetgeving van start. Medische gegevens liggen in een heel gevoelige dataschaal, het was dus hoogst noodzakelijk dat er een ‘Data Protection Officer’ (DPO) werd aangesteld. Als DPO is mijn verantwoordelijkheid dat alles wat er gebeurt in het Recip-e ecosysteem allemaal op een correcte manier verloopt.”

De GDPR-wetgeving is ingevoerd in 2018. Zijn de doelstellingen rond deze wetgeving veel strenger geworden?

“De GDPR-wetgeving brengt zeker heel wat extra vereisten met zich mee. Maar de basisprincipes van  Recip-e werden in 2010 volledig goedgekeurd door het Sectoraal comité van eHealth op vlak van veiligheid en privacy. Zo is er al een bevestiging dat we op vlak van privacy correct aan het werk zijn. Door de huidige wetgeving en ondertussen nieuwe technologische middelen hebben we de privacy en veiligheid nog strenger geïmplementeerd.”

Hoe zou u aan de patiënt uitleggen dat hun gegevens veilig zijn bij Recip-e? 

“Ieder voorschrift dat gemaakt wordt bij de arts, wordt onmiddellijk vercijferd en dusdanig naar Recip-e gestuurd. Vervolgens wordt het vercijferde voorschrift door de apotheker opgehaald en ontcijferd. Recip-e krijgt en kan ook nooit de inhoud van een voorschrift te zien. Sedert 2 jaar kan de patiënt zelf zijn voorschrift gaan bekijken op ‘www.mijngezondheid.be’. Dit wordt via je e-ID of Itsme gecontroleerd en op die manier is het enkel de patiënt zelf die zijn eigen voorschriften kan oplijsten.”

Wat zijn tot nu toe de belangrijkste mijlpalen volgens u?

“Voor mij blijft de opstart in 2001 nog altijd de grootste mijlpaal. De tweede mijlpaal was in 2009 wanneer het prototype werd gemaakt. Daarbij is 2010 uiteraard een zeer belangrijke datum vanwege de oprichting van de vzw Recip-e. Het was de eerste keer dat de zorgverleners allemaal samen rond de tafel zaten voor een elektronische applicatie.”

Als we even mogen wegdromen naar de volgende 10 jaar voor Recip-e, wat staat er dan nog allemaal te wachten?

“Voornamelijk op wetenschappelijk vlak zijn er nog heel veel mogelijkheden.
Op dit moment hebben we een goedwerkend en efficiënt transportsysteem voor elektronische voorschriften.”

“Verder komt er op korte termijn de dematerialisatie aan. Zeker met het zicht op deze dematerialisatie is het in de toekomst erg belangrijk dat het systeem optimaal werkt inclusief de verschillende leveranciers van diensten en/of info in de keten zoals eHealth, Mycarenet, etc. Als tijdens de volledige dematerialisatie het systeem 1 à 2 minuten uitvalt kan dit een zeer grote impact hebben.”

Andere artikels