Logo Recip-e

Hendrik Van Gansbeke – 100 % Digitaal

Hendrik Van Gansbeke, penningmeester Recip-e
Algemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen


Hoe zie je de evolutie van de digitale toepassingen in het algemeen en in het bijzonder in het kader van Recip-e voor andere beroepsgroepen?

« En parcours de route werden er bijkomende doelstellingen bepaald. Men is op die manier op zoek naar meer generieke oplossingen.  Als het dan werkt voor de verpleegkundigen kan het later ook werken voor andere beroepsgroepen.

We hopen nog altijd dat we samen met de kinesitherapeuten, eigenlijk toch wel de eerstvolgende partij zijn die aan de beurt komt. Om een oplossing te krijgen, waar we eigenlijk al minstens 5 jaar voor klaarzitten om er mee aan te bouwen. Dat is ook het werk waarover mensen achter de schermen, die ook in de technische stuurgroep van Recip-e zitten, altijd mee hebben nagedacht. Om te bewaken dat we echt wel op zoek gaan naar generieke oplossingen. »

Wat verwachten jullie in 2020 in het kader van de digitalisering binnen jullie sector en van Recip-e? 

« We verwachten een doorbraak en dat we eindelijk kunnen beginnen. Dat we die oplossingen kunnen uitwerken, liefst binnen de werking van vzw Recip-e en de dienstverlening vanuit vzw Recip-e. Omdat we ervan overtuigd zijn, dat we als zorgverstrekkers mee moeten kunnen beheren in de oplossingen waar we alle dagen mee zullen moeten werken. » 

Andere artikels

Softwareleverancier

Vacature: Business analist

Recip-e zoekt een 100 % business analist die de noden en knelpunten vanuit de business mee gaat verzamelen en ze verder vorm geeft vanuit een business perspectief. Daarbij is het belangrijk om ook mee te denken naar oplossingen.

Lees meer