Logo Recip-e

Interview Katrien: Mijlpaal 01/02 en 100% digitaal

100% digitaal

Op 01/01 werd het digitaal voorschrijven verplicht. Hoe is de aanloop naar deze mijlpaal verlopen volgens u?

“Eind 2019 hebben we al een stijgende trend gezien, maar vooral vanaf begin januari zien we dat deze trend ook blijft stijgen. Dat is vooral te wijten aan het aantal specialisten die in een sneltempo digitaal beginnen voor te schrijven.

Intussen zitten we aan meer dan 20.000 artsen die het elektronisch voorschrift voorschrijven. Je kan je natuurlijk afvragen hoe deze cijfers geïnterpreteerd worden. Beschouwen we het totale aantal artsen dat actief is, hanteren we een minimum drempel voor het aantal voorschriften of baseren we ons op alle artsen die geregistreerd zijn? De keuze van de interpretaties zal de cijfers over de roll-out beïnvloeden.

Bovendien zijn er ook heel wat artsen in opleiding en we kunnen alleen maar hopen dat zij ook opgeleid zijn om digitaal voor te schrijven.

De verplichting om geneesmiddelen digitaal voor te schrijven is door Recip-e heel goed gecommuniceerd. We hebben daar heel wat tijd aan besteed en gelukkig blijkt die boodschap goed te zijn opgepikt.”

Wat was de reactie van op het terrein betreffende deze verandering?

“Elke verandering is natuurlijk moeilijk. Je hebt altijd verschillende types: the early adopters, the early and late majority, the late adopters and the laggards.

Bij de huisartsen zag je al heel snel veel elektronische voorschriften. Intussen zitten we al aan meer dan 70% roll-out. Bij de specialisten is er een inhaalbeweging gebeurd. De specialisten zijn vanaf de invoering van de verplichting beginnen bijbenen en zij hebben heel snel die verandering gemaakt. Doch, de specialisten in de ziekenhuizen waren al langer bekend met het elektronisch voorschrift, vooral omdat er ook een sterke evolutie is met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In onze statistieken meten wij de ziekenhuizen als geheel omdat hier de ingangspoort de Circle Of Trust is op ziekenhuisniveau.

De apothekers zagen ook het aantal elektronische voorschriften sterk stijgen, een logisch gevolg van het groter aantal elektronische voorschriften dat gecreëerd werd.”


Mijlpaal 01/02

Op 1/2/20 zaten we exact op 3 maanden na de verandering van de geldigheid van het voorschrift. Waarom is dit een belangrijke periode?

“Recip-e heeft de ambitie op zich genomen om de geldigheid van het voorschrift te garanderen naar de apotheker toe. Recip-e doet dit dus voor voorschriften gecreëerd vanaf 1 november 2019. Op 1 februari is het de dag dat de voorschriften die exact 3 maanden geldig waren vervallen zijn. Dus dat is de eerste keer dat Recip-e de rol van geldigheid heeft uitgevoerd. Op deze manier kunnen de apothekers ook tijd vrijmaken om de patiënt meer te begeleiden in plaats van tijd te spenderen aan de administratieve taken. Die rol kan vanuit Recip-e gemakkelijk worden geautomatiseerd.”

Andere artikels

Softwareleverancier

Vacature: Business analist

Recip-e zoekt een 100 % business analist die de noden en knelpunten vanuit de business mee gaat verzamelen en ze verder vorm geeft vanuit een business perspectief. Daarbij is het belangrijk om ook mee te denken naar oplossingen.

Lees meer