Logo Recip-e

Wat gebeurt er met de geldigheid van het voorschrift vanaf 1 oktober 2020?

Bijna een jaar geleden werd de geldigheidsduur en de terugbetalingsperiode van het voorschrift gelijkgesteld1. Sindsdien bedraagt de termijn standaard2 3 maanden min 1 dag, vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld. Op 1 oktober 2020 staat er een nieuwe wijziging op de planning.

Vandaag de dag is elektronisch voorschrijven verplicht en is de geldigheidsduur en de terugbetalingsperiode nog altijd de standaard 3 maanden min 1 dag. Om de werking van het elektronisch voorschrift nog efficiënter te maken voor de huisarts, specialist, apotheker en de patiënt zullen op 01/10/20203 alle softwarepakketten aangepast worden. Vanaf die datum kan de voorschrijver dan een kortere of langere geldigheidsperiode toepassen dan de standaard 3 maanden min 1 dag.

Concreet houdt dit in dat de huisarts de geldigheidsdatum van het voorschrift zal kunnen aanpassen gebaseerd op de behoefte van de patiënt (max 1 jaar – 1dag). De apotheker zal verder kunnen terugvallen op de rol die Recip-e op zich neemt om enkel de geldige voorschriften te kunnen openen. Hierdoor heeft hij meer tijd om de patiënt te adviseren. Voor de patiënt zal het een goede stap in de richting zijn van een eenduidige communicatie over de geldigheid en de terugbetaling. De patiënt zal vooral het einde van de geldigheid van zijn voorschriften in de gaten houden en zijn voorschriften inleveren bij de apotheker volgens het einde van deze geldigheid.

Op het terrein zal deze eenvoud heel wat voordelen met zich meebrengen.  Zo zal de arts opnieuw de mogelijkheid hebben om voor een langere periode voor te schrijven, wat vooral de noden van de chronische patiënten lenigt. De apotheker zal minder problemen hebben met de vervallen voorschriften omdat de mogelijkheid bestaat om ze langer geldig voor te schrijven. Ook hierdoor komt er meer tijd vrij om de patiënt te adviseren. 


1. Meer informatie over de veranderingen vanaf 1 november kan je hier vinden.
2. Als de voorschrijver geen geldigheidsdatum aangeeft, dan is het standaard 3 maanden – 1 dag.
3. Voor de maand september: het is mogelijk dat uw softwarehuis technisch al eerder uitgerold heeft op V4, in dat geval kan je al genieten van een flexibele geldigheidsdatum (tot max. 1 jaar – 1dag).

Andere artikels