Logo Recip-e

Wie is Recip-e – Marc Moens

Dr. Marc Moens, Voorzitter Recip-e vzw
Klinisch bioloog
Erevoorzitter BVAS, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten


Hoe is Recip-e ontstaan?

“De VZW Recip-e is een initiatief dat vele jaren geleden is begonnen. Op dat moment was ik er nog niet bij, maar ik spreek van ongeveer 16 jaar terug. Het was een feitelijke vereniging die door artsen en apothekers werd gestart. Die feitelijke vereniging is na 6 jaar omgevormd tot een VZW omdat er een juridische basis nodig is om te kunnen contracteren met het Riziv. Het Riziv is onze subsidiërende overheid en daarvoor heb je meer nodig dan een feitelijke vereniging.”

De raad van bestuur wordt beheerd door de verschillende associaties. Wat zijn de voordelen volgens u?

“De afspraak is dat alle vertegenwoordigers van zorgberoepen die in het Riziv verzekeringscomité aanwezig zijn ook lid worden van de raad van bestuur van Recip-e. Deze vertegenwoordigers zijn artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, vroedvrouwen en verpleegkundigen. Daarbij zetelen zij allemaal in het verzekeringscomité, en maken zij dus deel uit van de raad van bestuur van Recip-e.

De onafhankelijkheid van die vertegenwoordigers is belangrijk binnen de verschillende beroepen die te maken hebben met voorschrijven van geneesmiddelen en andere zorg. Op die manier kunnen we autonoom beslissen over de werking en de communicatie bijvoorbeeld. Onafhankelijkheid is erg belangrijk voor ons maar elk project kost natuurlijk ook geld. We appreciëren de hulp van het Riziv. We blijven dus systematisch met het Riziv overleggen.”

Andere artikels

Softwareleverancier

Vacature: Business analist

Recip-e zoekt een 100 % business analist die de noden en knelpunten vanuit de business mee gaat verzamelen en ze verder vorm geeft vanuit een business perspectief. Daarbij is het belangrijk om ook mee te denken naar oplossingen.

Lees meer