Logo Recip-e

Cookie Policy

De website https://www.recip-e.be (hierna de “Website”) maakt gebruik van cookies. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) wil u als bezoeker informeren over het gebruik hiervan.

Naast deze Cookieverklaring stelt Recip-e VZW, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Archimedesstraat 11, ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer BE0823.257.311 (hierna “Recip-e”, “wij”, “ons”) ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring integraal deel uitmaakt en die u hier kunt raadplegen. Voor de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar deze Privacyverklaring. Deze Cookieverklaring gaat nader in op de concrete manier waarop wij cookies gebruiken op de Website.

Wij wensen u als bezoeker erop te wijzen dat u niet alle cookies hoeft te accepteren. Het accepteren ervan maakt namelijk geen voorwaarde uit voor het bezoeken van de Website. Bij het weigeren ervan bestaat de mogelijkheid wel dat bepaalde functies van de Website en aanvullende services niet optimaal functioneren (zie ook titel 5).

1.  Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan de Website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms permanent (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) geplaatst.

2.  Waarvoor gebruiken wij cookies?

Recip-e onderscheidt bij het aanbieden van de Website verschillende soorten cookies.

Hieronder verduidelijken wij hoe deze cookies verzekeren dat wij u een goed functionerende Website kunnen bieden.

Voordat wij enige cookies op uw toestel plaatsen die niet noodzakelijk zijn, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen via onze cookiebanner.

Het gebruik van technisch essentiële cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als bezoeker. U kan het gebruik hiervan dan ook niet weigeren.

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie  tussen uw toestel en de Website mogelijk te maken. Deze cookies registreren geen specifieke gegevens van de individuele bezoeker, maar zijn wel noodzakelijk voor het gebruik van de Website.

U kan het gebruik van technisch essentiële niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van de Website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts voor een zeer korte termijn op uw toestel bewaard om de hierboven besproken functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

Concreet maakt Recip-e gebruik van volgende noodzakelijke cookies:

 • Cookielawinfo-checkbox-necessary
  Deze cookie registreert of de gebruiker zijn/haar actieve toestemming heeft verleend voor het gebruik van cookies.
  De geldigheidsduur van deze cookie bedraagt 1 jaar.
 • Cookielawinfo-checkbox-non-necessary
  Deze cookie registreert of de gebruiker zijn/haar actieve toestemming heeft verleend voor het gebruik van cookies.
  De geldigheidsduur van deze cookie bedraagt 1 jaar.
 • Lang (provider cdn.syndication.twimg.com)
  Deze cookie is een sessiecookie, deze heeft als functie het herkennen van uw browser gedurende uw bezoek aan onze website.  De geldigheid van deze cookie vervalt na het einde van de sessie.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van de Website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker deze heeft aanvaardt.

 • pII_language
  Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van de websitebezoeker bij te houden en deze te aligneren aan het website bezoek (indien mogelijk).
  De geldigheidsduur van deze cookie bedraagt 1 jaar.

3.  Cookies beheren

Aangezien de technisch essentiële cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

Voor de overige cookies, heeft u ook de mogelijkheid om deze cookies uit te schakelen door uw voorkeuren aan te passen in de cookiebanner die op de Website terug te vinden is. 

4.  Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op de Website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze Website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop deze Cookieverklaring voor het laatst aangepast is, kan u onderaan terugvinden.

5.  Nog vragen?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent deze Cookieverklaring en het antwoord op uw vragen hier niet vindt, kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

Per post:

Recip-e VZW-ASBL,
Koloniënstraat 11,
1000 Brussel

Per e-mail:

privacy@recip-e.be

Laatst gewijzigd op: 30 juni 2021