Logo Recip-e

FAQ

Elektronisch voorschrift, Overzicht voorschriften

Hoe kan ik patiënten een overzicht geven van hun openstaande elektronische voorschriften?

Elektronische voorschriften bevinden zich in de databank van Recip-e. Er zijn verschillende mogelijkheden voor patiënten om deze voorschriften te visualiseren en te beheren:
– Geef tijdens de consultatie een papieren bewijs van elektronisch voorschrift mee aan de patiënt. Je kan meerdere elektronische voorschriften afdrukken op één A4-blad. De patiënt of de apotheker kunnen manueel aanduiden welke voorschriften reeds werden gebruikt.
– Geef patiënten een overzicht van hun openstaande elektronische voorschriften. Je kan ook de voorschriften die je eerder opstelde en die nog geldig zijn, mee printen. Op die manier hebben patiënten een overzicht van alle nog geldige voorschriften die ze ontvingen.
– Informeer patiënten dat ze hun elektronische voorschriften kunnen digitaal kunnen bekijken via een app of webapp, bijv. www.MijnGezondheid.be, MijnGeneesmiddelen of Voorschrift op zak. Deze apps zijn verbonden met de databank van Recip-e en tonen dus realtime informatie (voorschriften afgeleverd/niet-afgeleverd). Via de itsme®-app krijgen patiënten toegang tot deze apps. De (web)apps laten patiënten ook toe hun voorschriften te beheren.