Logo Recip-e

FAQ

Dematerialisatie, Print

In welke gevallen vraag ik best een print van mijn elektronisch voorschrift aan de voorschrijver?

In volgende situaties vraag je best een papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de voorschrijver:
– Je bent een niet-digitale patiënt. De arts zal automatisch het bewijs van elektronisch voorschrift printen. Onder een niet-digitale patiënt verstaan we een persoon die weinig digitale affiniteit heeft, geen hulp kan/ wil inroepen van digitale kennissen, technologie niet gebruikt, geen smartphone bezit, ….
– Je vraagt een papieren bewijs van elektronisch voorschrift voor de zekerheid; bijv. je gaat bij een nieuwe apotheker of apotheker van wacht. Je kan nog steeds gebruik maken van de eID als identificatiemiddel of van digitale tools bvb. (web)apps om een digitaal voorschrift aan te bieden.
– Je eID of kids-ID is vervallen, verloren, geblokkeerd of niet meer bruikbaar.
– Je hebt geen Belgische eID (of technisch equivalente kaart), en hebt nog geen INSZ-nummer, maar wel een BIS-nummer (je bent bijv. een vluchteling die zich al heeft aangemeld maar nog niet is langsgegaan bij de gemeente om je inschrijving te voltooien).
– Wanneer je je elektronisch voorschrift wenst af te schermen voor alle apotheken, m.a.w. wanneer de arts de VISI-vlag van jouw voorschrift op “GESLOTEN” zet. Het voorschrift zal in geen enkele apotheek getoond worden als je met je e-ID of rijksregisternummer naar de apotheek gaat. Daarom zal de arts automatisch het voorschrift afdrukken zodat de apotheker de barcode kan scannen.
– Wanneer je niet zelf je geneesmiddelen afhaalt in de apotheek, maar een derde persoon dit voor jou doet (bijv. grootouder, mantelzorger, buur, familielid, …). Je kan dan het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of (een foto van) de barcode van het elektronisch voorschrift meegeven aan die derde persoon. Het is ook mogelijk dat de andere persoon op basis van je rijksregisternummer je geneesmiddelen afhaalt, op voorwaarde dat je eID minder dan 15 maanden geleden werd ingelezen in de apotheek. Let er in dit laatste geval op dat je aan de apotheker vermeldt over welk geneesmiddel het gaat, of bij welke arts het voorschrift werd voorgeschreven. Tevens kan de datum van consultatie bij de arts een hulp zijn om het correcte openstaande voorschrift op te halen.
– Wanneer je geneesmiddelen laat voorschrijven voor een pasgeborene die wel een rijksregisternummer, maar nog geen ISI+-kaart heeft.