Logo Recip-e

FAQ

Elektronisch voorschrift, Privacy / VISI

Kunnen patiënten hun elektronische voorschriften afschermen voor de apotheek?

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee de patiënt kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, één bepaalde apotheker naar keuze of geen enkele apotheker. De patiënt zou immers kunnen beslissen om bepaalde voorschriften niet te tonen aan zijn gebruikelijke apotheker, en toch voor het gemak kiezen van gedematerialiseerd afleveren.
Deze functie heeft enkel zijn nut bij volledig gedematerialiseerd afleveren, wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek (met andere woorden, wanneer de patiënt zijn identificatiemiddel aan de apotheker voorlegt zonder voorschrift of papieren bewijs). Het tonen van het bewijs van elektronisch voorschrift (papier en/of digitaal) heft de privacy op. De apotheker kan immers de barcode scannen en zo de inhoud toch zien, en het product afleveren. Een papieren of digitaal voorschrift is immers een mandaat voor de apotheker om het digitaal voorschrift in te kijken.

De privacy van de patiënt is zeer belangrijk. Indien de patiënt voor bepaalde producten meer privacy vraagt, kan de voorschrijver hierbij helpen door de VISI-vlag op “GESLOTEN” te zetten, waardoor dit voorschrift afgeschermd is. Dit wil zeggen: er is geen toegang via een identificatiemiddel mogelijk (m.a.w. gedematerialiseerd afleveren kan niet). Er is in dit geval enkel toegang mogelijk via het papieren bewijs van elektronisch voorschrift of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift.

Per voorschrift is er een VISI-vlag (dit komt dus meestal overeen met één product). Standaard zal de VISI-vlag op “OPEN” staan en zal de inhoud van het voorschrift dus zichtbaar zijn voor alle apotheken. Indien de patiënt aan de voorschrijver vraagt om de status op “GESLOTEN” te zetten zal het voorschrift in geen enkele apotheek getoond worden als de patiënt alleen met de eID of het rijksregisternummer naar de apotheek gaat. Daarom zal de voorschrijver automatisch het voorschrift uitprinten zodat je als apotheker de barcode kan scannen.
De arts kan niet aanduiden dat één bepaalde apotheek de inhoud van het voorschrift wel kan zien (hij kan ook niet reserveren voor de patiënt). Hij kan enkel de VISI-vlag op “OPEN” of “GESLOTEN” zetten.

Indien de patiënt de zichtbaarheid voor één bepaalde apotheek wil aanpassen, of wil reserveren, zal de patiënt dit zelf moeten doen aan de hand van één van de digitale toepassingen (bijv. app of webapp; www.mijngezondheid.be, MijnGeneesmiddelen, …) om zo het voorgeschreven geneesmiddel alsnog af te halen zonder bewijs van elektronisch voorschrift. Alleen de patiënt heeft toegang tot deze functie.

De inschatting van digitale vaardigheden van de patiënt door de voorschrijver is zeer belangrijk. De niet-digitale patiënt zal meer begeleiding nodig hebben in dit proces dan de digitale patiënt.

Digitale Patiënt
– De voorschrijver past de zichtbaarheid van het voorschrift aan in zijn software indien dit besproken wordt (VISI-vlag “GESLOTEN”); de patiënt geeft zelf aan of hij nog een print wil of niet.
– De patiënt kan in de apotheek, ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, terecht:
* Het voorschrift digitaal op smartphone tonen en laten scannen.
* Via een patiëntenplatform/app het voorschrift terug zichtbaar maken voor alle apotheken en de medicatie afhalen met de eID bij een apotheek.
* Via een patiëntenplatform/app het voorschrift zichtbaar maken voor 1 apotheek naar keuze (al dan niet reserveren) en de medicatie afhalen met de eID bij deze apotheek.

Niet-Digitale Patiënt
De patiënt verlaat het kabinet van de voorschrijver met een bewijs van elektronisch voorschrift:
– De arts past de zichtbaarheid van het voorschrift aan in zijn software (verzet VISI-vlag naar “GESLOTEN”);
– De arts print het bewijs van elektronisch voorschrift af voor de patiënt. Dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift is absoluut noodzakelijk om het product in de apotheek van zijn keuze te kunnen gaan afhalen;
– Het voorschrift is onzichtbaar voor alle apotheken bij gedematerialiseerd afleveren (eID of rijksregisternummer). Elke apotheker die het voorschrift scant (barcode) heeft daarentegen wel toegang tot de inhoud (via de server van Recip-e).