Logo Recip-e

FAQ

Aflevering

Wat is een ISI+-kaart?

Sinds 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen een ISI+-kaart uit aan een specifieke doelgroep, met name de kinderen jonger dan 12 jaar en de sociaal verzekerden die niet over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunnen of moeten beschikken.
In het kader van de medicatie, kan je met deze kaart naar de apotheek gaan en je zo identificeren. De apotheker ziet dan de openstaande voorschriften, en je kan zo je medicatie afhalen.

De functie ervan is tweevoudig: de identificatie van de sociaal verzekerde en de raadpleging van de verzekerbaarheidsgegevens.

Op de ISI+-kaart staan volgende gegevens vermeld: je naam, geboortedatum en rijksregisternummer. Op de achterkant staan een barcode en een datamatrix. De ISI+-kaart is geen identiteitskaart: je kan ze enkel gebruiken om je te identificeren bij zorgverleners en bij het ziekenfonds.