Logo Recip-e

FAQ

Dematerialisatie, Privacy / VISI

Wat is een privacy- of VISI-vlag?

De privacy-vlag of VISI-vlag (van het Engels visibility of zichtbaarheid) is een functie waarmee je kan bepalen of de inhoud van het voorschrift geconsulteerd kan worden door alle apothekers, 1 bepaalde apotheker of geen enkele apotheker.

Een privacy-vlag aanbrengen kan via de digitale toepassingen waarmee je je elektronische voorschriften beheert (bijv. een app of webapp). Je kan ook aan de voorschrijver vragen om de privacy-vlag open of dicht te zetten. Je kan deze privacy-vlag per voorschrift aanpassen, hetgeen nuttig kan zijn als je bijvoorbeeld iemand anders je geneesmiddelen laat afhalen met jouw rijksregisternummer en niet wil dat de apotheker dit bespreekt met die persoon.

Deze functie heeft enkel nut bij het zogenaamd volledig gedematerialiseerd afleveren, d.w.z. wanneer er geen barcode gescand wordt in de apotheek en je dus als patiënt je geneesmiddelen afhaalt met je identificatiemiddel bijv. je eID (zonder voorschrift of geprint bewijs). Wanneer toch een barcode wordt gescand (papier/ digitaal voorschrift), wordt de VISI-vlag opgeheven en kan elke apotheker de inhoud na scanning zien.