Logo Recip-e

Bij technische problemen neem je best contact op met de helpdesk van je softwareleverancier.

Op de website van het RIZIV vind je het noodprotocol voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. [https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/eprescription_noodprotocol.pdf]

Je kan ook terecht op de website van eHealth om de status van werking van de verschillende eHealth projecten te zien. Recip-e is een dienst die ook verschillende andere diensten consulteert in de keten. Het is mogelijk dat Recip-e niet werkt doordat een dienst in de keten niet werkt.