Logo Recip-e

Noden verwijsvoorschriften bespreken met beroepsgroepen

Recip-e heeft de business flow waarin de verschillende beroepsgroepen voorschrijven en zorg leveren aan de patiënt, in kaart gebracht.

Daarbij hebben we rekening gehouden met de verschillende wensen van de beroepsgroepen en hun verwachtingen over de toekomstige evolutie binnen hun expertisedomein.

De kennis over de mogelijkheden van een platform voor verwijsvoorschriften werdvervolgens gecombineerd met de wensen van de beroepsgroepen om tot een duidelijke mapping te komen van de verschillende mogelijke flows in een digitale of gedematerialiseerde setting.

Recip-e is voorstander om in een overzicht te voorzien voor de verschillende types zorg die de patiënt krijgt (zoals vandaag ook het medicatieschema als doelstelling heeft om het medicatieoverzicht voor een therapie te geven). Het voorstel is daarom om met zorgepisodes te werken .