Bijkomende multidisciplinaire gebruikersgroep gaat van start: zorgverleners en burgers/patiënten geven het elektronisch voorschrift samen verder vorm

BRUSSEL, augustus 2022 – Hoe gebruiksvriendelijk zijn de nieuwe functies van het elektronisch voorschrift? Wat loopt er goed en wat kan er beter? Om een antwoord op die en andere vragen te krijgen, organiseert Recip-e structureel overleg met patiënten, apothekers en voorschrijvers. Dr. apr. Katrien Thorré, directeur van Recip-e: “Zo kunnen we nog beter de vinger aan de pols houden van de mensen op het terrein en hun noden. Wie ook deel wil nemen aan het overleg, mag zeker contact met ons opnemen.” 

“De digitalisering van het hele voorschrijf- en afleverproces van farmaceutische producten is geen doel op zich, wel een middel om een gemeenschappelijk doel te bereiken: de zorg voor de patiënt stroomlijnen door de zorgverleners rond hem of haar vanuit dezelfde info te laten vertrekken én burgers / patiënten helpen om hun voorschriften optimaal te beheren en hen zo mee aan het stuur van hun eigen gezondheid plaatsen”, vertelt dr. apr. Katrien Thorré. 

Recip-e had al een goed beeld van wat er leeft op het terrein. De organisatie bestaat immers uit vertegenwoordigers van de verenigingen van artsen, tandartsen, apothekers en andere zorgverleners zoals kinesisten en (thuis)verpleegkundigen. Zij ontvangen stuk voor stuk feedback van hun leden – zo vormen ze de facto al een gebruikersgroep – en stippelen de koers van Recip-e mee uit. Daarnaast staat het operationeel team van Recip-e continu in contact met eindgebruikers op het terrein en neemt het deel aan werkgroepen waar heel wat voorbeelden uit de praktijk aan bod komen.

Bijkomende informatie

Dr. apr. Thorré: “Met deze bijkomende gebruikersgroep gaan we nu nog een stap verder: we treden op een structurele manier in dialoog met individuele gebruikers van het elektronisch voorschrift. Dat overleg levert bijkomende informatie op die zal helpen om het aanbod nog beter af te stemmen op de concrete behoeften van het terrein.” 

Eind juni 2022 kwam de gebruikersgroep een eerste keer (digitaal) bijeen. Niet alle ingeschrevenen konden aanwezig zijn. Rond de tafel zaten een officina-apotheker, een ziekenhuisapotheker, een huisarts, een specialist, twee vertegenwoordigers van patiënten en mensen van Recip-e zelf. Aan bod kwamen onder meer: 

  • de behoefte om elektronische voorschriften in bepaalde situaties consulteerbaar te maken voor andere zorgverleners (bijv. andere voorschrijvers, verpleegkundigen in een woonzorgcentrum (WZC));
  • de mogelijkheden tot interactie tussen apotheker en voorschrijver die vandaag nog onderbenut worden en mogelijke manieren om dat op te lossen;
  • het idee om apothekers een voorstelvoorschrift voor chronische patiënten te laten aanmaken dat de arts daarna kan valideren of zelf kan aanmaken o.b.v. het voorstelvoorschrift;
  • vragen van burgers / patiënten over privacy en over gebruiksvriendelijke functionaliteiten; 

Stappenplan

Alle aangekaarte knelpunten, voorstellen tot verbetering en ideeën voor de toekomst worden gebundeld en besproken met de vaste partners van Recip-e. Voor de te realiseren punten wordt steeds een stappenplan opgesteld.

Dit najaar staat een volgend overleg met de gebruikersgroep gepland. 

GEZOCHT: artsen, verpleegkundigen uit een WZC, thuisverpleegkundigen

Gebruik je het elektronisch voorschrift en wil je graag deel uitmaken van onze gebruikersgroep? Neem dan contact op met ons via info@recip-e.be.

We zijn op dit moment specifiek op zoek naar huisartsen en specialisten die ambulant voorschrijven (vanuit een ziekenhuis of een privépraktijk). Ook thuisverpleegkundigen en verpleegkundigen actief in een WZC zijn welkom.
Voetnoten:

[1] Daarnaast heeft het operationeel team van Recip-e op regelmatige basis overleg met de softwarehuizen voor de technische aspecten. De software vormt de schakel tussen enerzijds de databank van Recip-e met elektronische voorschriften en anderzijds de zorgverleners en patiënten als eindgebruikers.

[2] Bijvoorbeeld de werkgroepen rond communicatie over dematerialisatie en rond woonzorgcentra.