Logo Recip-e

FAQ

Algemeen, Medicatieoverzicht

Hoe kan ik patiënten een overzicht geven van hun medicatie?

Als apotheker kan je patiënten helpen om een overzicht van hun openstaande voorschriften te overlopen door hun eID in te lezen. Zo ondersteun je patiënten maximaal en kan je hen optimaal medicatie-advies geven.

Om het overzicht te bewaren van alle geneesmiddelen die een patiënt moet nemen, zetten de overheid en de verschillende stakeholders op het terrein sterk in op het gedeelde medicatieschema. De bedoeling is dat je als apotheker dit als eerste stap consulteert en bijwerkt waar nodig (als de software dat toelaat). Het RIZIV geeft meer uitleg over het gedeelde medicatieschema op zijn website, zie HIER [https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/Paginas/medicatieschema-overzicht-geneesmiddelen-patient.aspx#Het_gedeeld_medicatieschema:_samen_aan_de_slag].

Als apotheker kan je ook via het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) een correct overzicht van de afgeleverde medicatie raadplegen en bespreken met de patiënt.