Logo Recip-e

FAQ

Elektronisch voorschrift, Voorschrijven

Hoe kunnen gepensioneerde voorschrijvers of voorschrijvers die niet werken met het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) voorschriften aanmaken?

Indien je gepensioneerd bent of niet werkt met het Elektronisch Medisch Dossier (EMD), kan je gebruik maken van de PARIS-app om elektronische voorschriften aan te maken. Hiervoor maak je gebruik van een laptop of tablet (indien er een wifi-verbinding of 4G beschikbaar is). Een printer is niet meer nodig als de patiënt hiermee akkoord is. De patiënt kan nu ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheker door gebruik te maken van een identificatiemiddel (eID of rijksregisternummer).

Meer informatie over de PARIS-app vind je hier op de website van het RIZIV.

Als arts, tandarts of vroedvrouw mag je nog geneesmiddelen in de ambulante zorg op het klassiek papieren voorschriftmodel voorschrijven als je de leeftijd van 64 jaar bereikt hebt op 1 januari 2020.