Logo Recip-e

Om elk product in het medicatieschema op één lijn te kunnen tonen, werd beslist om op het elektronisch voorschrift slechts 1 product voor te schrijven (‘één item per voorschrift’; project van VIDIS gerealiseerd door het RIZIV; uitzonderingen worden via de software geregeld). Deze verandering bevordert de verdere digitalisering van de flow van de voorschriften.
Deze manier van werken brengt bovendien de traceerbaarheid van elke medicatie met zich mee voor jou als voorschrijver. Het voordeel is dat de status van het voorschrift – afgeleverd of niet afgeleverd – zo ook overeenkomt met één product, waardoor er een idee gevormd kan worden over therapietrouw.

Het softwarepakket maakt automatisch voorschrift per voorschrift aan zonder dat dit nadelen met zich meebrengt in de praktijk; je vult slechts één keer de patiëntspecifieke gegevens in.
Je kan – dankzij jouw softwarepakket – op een gebruiksvriendelijke manier voorschriften voor hetzelfde product tegelijk aanmaken, die bijvoorbeeld enkel van elkaar verschillen datum van geldigheid.
In het softwarepakket is ook voorzien om dit gebruiksvriendelijk te printen.

Voor het ‘één item per voorschrift’ werd een lijst opgemaakt met uitzonderingen – er bestaan immers ook geneesmiddelen of gezondheidsproducten die als een pakket moeten voorgeschreven worden – die rechtstreeks in de softwarepakketten verwerkt werd. Er zijn pop-up schermen voorzien om voorschrijvers hierin te begeleiden.
Het klassieke papieren voorschrift kan ook nog in overmachtssituaties of bij uitzondering gebruikt worden en blijft ook een wettelijk geldig voorschrift (bijvoorbeeld artsen ouder dan 64 jaar op 1 januari 2020). Bij een klassiek papieren voorschrift is er geen “één item” nodig, maar er zijn slechts een beperkt aantal overmachtssituaties.

De inschatting van de digitale vaardigheden van een patiënt door de voorschrijver is zeer belangrijk. De niet-digitale patiënt heeft meer begeleiding nodig in dit proces dan de digitale patiënt. Vooral bij chronische patiënten met multimorbiditeit zullen er meer voorschriften zijn door de ‘één item per voorschrift’.