Recip-e Nieuws


Communicatie – Dematerialisatie Elektronisch voorschrift


Software corner

Recip-e package voor Softwarehuizen

LAATSTE UPDATE 30 september 2021:


Schrijf je als softwarehuis hier in om op de hoogte te blijven van de technische updates en de vergaderingen van Recip-e.


Positieve lijst

In dit document kan u alle softwarehuizen (artsen en apothekers) terugvinden die reeds een positieve validatie hebben doorlopen voor Fase 2 V4.


Positieve lijst van patiëntenkanalen

In dit document kan u alle patiëntenplatformen terugvinden die reeds een positieve validatie doorlopen hebben voor fase 2 en ook de platformen die gevalideerd werden voor fase 1.

Volg ons en blijf op de hoogte

Aantal gebruikers december 2021

27 623 Artsen
(15 398 huisartsen + 12 225 specialisten)
154 Ziekenhuizen
6 393 Tandartsen
134 Vroedvrouwen
350 763 Patiënten

Meer resultaten

Timeline

Juni 2021
Dematerialisatie betekent dat de optie bestaat om als patiënt/gemandateerde zonder Bewijs van Elektronisch voorschrift naar de apotheker te gaan.

September – Oktober 2020
De softwarehuizen passen hun software (inclusief PARIS) aan zodat de voorschrijvers een kortere of langere geldigheidsperiode kunnen toepassen dan de standaard 3 maanden bij elektronisch voorschrijven. Deze aanpassing in de software van de voorschrijvers is mogelijk vanaf 1september 2020 en verplicht vanaf 1 oktober 2020 (opgeschoven door de Coronacrisis).

Januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om elektronisch voor te schrijven voor geneesmiddelen. Tevens is het verplicht om de authentieke referentiedatabase SAM V2 te gebruiken.

November 2019
De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, worden op elkaar afgestemd. De geldigheidstermijn is standaard 3 maanden – 1 dag vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

Juni 2018
In december 2017 zette het Verzekeringscomité het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Echter, omdat nog niet alle procedures afgerond waren, werd het verplicht gebruik uitgesteld. Het Riziv deed wel een oproep naar de voorschrijvers om ze aan te moedigen om vanaf juni 2018 toch over te stappen op het elektronisch voorschrift om de positieve evolutie die werd ingezet verder te zetten.