Aantal gebruikers #04/2019

13.908 artsen (11.432 huisartsen + 2.476 specialisten), 4.834 apothekers, 4.018 tandartsen, 132 ziekenhuizen, 10 vroedvrouwen

Begin 2007

In overeenstemming met de Europese doelstellingen op het gebied van digitalisering van medische voorschriften lanceert de FOD Gezondheid een uitgebreid overleg met talrijke betrokken partijen.

Januari 2010

De vzw Recip-e wordt opgericht op initiatief van de door het RIZIV erkende beroepsverenigingen.

Februari 2013

Er wordt een pilootproject gestart. Het synthetiseert de resultaten van de e-Med-werkgroepen en wordt uitgewerkt in overleg met het platform e-Gezondheid.

Mei 2013

Het pilootproject wordt geïnstalleerd over heel het land.

Maart 2014

Voorstelling van het project Recip-e aan de media.

Januari 2017

De RID-identificatie (Recip-e-ID) verschijnt boven de streepjescode van het papieren of elektronische voorschrift.

Februari 2018

Het RIZIV stelt voorschrijvers een app ter beschikking waarmee ze een elektronisch voorschrift kunnen opmaken buiten het EMD.

April 2018

Lancering van het platform Personal Health Viewer, de digitale versie van het Globaal Medisch Dossier.

Juni 2018

In december 2017 zette het Verzekeringscomité immers het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. Het ontwerp van wet gaat nu voor finale bespreking naar de Kamer en daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent concreet dat de wettelijke verplichting nog niet afdwingbaar wordt vanaf 1 juni 2018.

Januari 2020

De volledige dematerialisatie van de zorgvoorschriften (gepland voor juni 2019) wordt begin januari 2020 van kracht. Deze datumswijziging moet toelaten om de platformen van de betrokken diensten permanent te stabiliseren.