Logo Recip-e

‘Dematerialisatie? Veel meer dan geen papiertje meer’

recipereviewed: in gesprek met Apr. Paul Perdieus (deel 1)Hoe werkt het gedematerialiseerd voorschrift in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste voordelen en de grootste uitdagingen? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? We vroegen het aan apotheker Paul Perdieus, secretaris-generaal van Ophaco en lid van de Raad van Bestuur van Recip-e.

De dematerialisatie van het elektronisch voorschrift is sinds half september 2021 een feit. Voor artsen en apothekers brengt het nieuwe systeem interessante mogelijkheden met zich mee, van minder papierwerk tot een betere opvolging van het medicatiegebruik van de patiënt. De patiënt van zijn kant kan een actievere rol opnemen in het beheer van zijn medicatie. In deze reeks laten belangrijke stakeholders hun licht schijnen over de voordelen en de uitdagingen van het “papierloze” voorschrift.
  • In deel 1 bekijken we wat het gedematerialiseerd voorschrift betekent voor de zorgsector.
  • In deel 2 blikken we terug op de eerste maanden dematerialisatie en kijken we naar de toekomst.

‘Geen papiertje meer’, maar ook…

Wie moet uitleggen wat het gedematerialiseerd voorschrift betekent, focust alsnel op ‘er is geen papiertje meer nodig’. Dat is natuurlijk hét kenmerk, maar dematerialisatie draait om veel meer. Het is de laatste stap van de digitalisering van het geneesmiddelenvoorschrift. “De voorbije maanden is iedereen op zoek gegaan naar manieren om uit te leggen wat er nu juist veranderde. Heel vaak komen we uit op papierbesparend of papierloos voorschrijven, maar dat is slechts van secundair belang. De essentie is dat gegevens traceerbaar en deelbaar worden en dat de digitalisering interactie stimuleert: tussen zorgverleners en patiënten maar ook tussen zorgverleners onderling”, vertelt Apr. Paul Perdieus. “Het gaat dus over veel meer dan het transporteren van de RID-barcode naar de apotheek: dankzij de digitalisering van het voorschrift kunnen we de schat aan gegevens over geneesmiddelengebruik veel beter benutten.”

Grootste revolutie komt nog

Sinds 15 september 2021 hebben patiënten de keuze om hun geneesmiddelen met of zonder papieren bewijs af te halen in de apotheek. “Dat was een zeer belangrijke stap die we hebben gezet dankzij Recip-e, maar het is zeker niet de laatste. Het gedeeld medicatieschema van VIDIS zal bijvoorbeeld een grote impact hebben op het vlak van behandeling. Dankzij dat schema, dat we mee zullen voeden vanuit Recip-e, zullen alle betrokkenen op elk moment een beeld hebben van de lopende farmaceutische behandelingen. Zowel de apothekers en de voorschrijvers als de patiënten. Maar zover zijn we vandaag nog niet”, aldus Apr. Perdieus.

Fundamentele verandering voor apotheker

Intussen brengt het gedematerialiseerde voorschrift vandaag al verschillende voordelen met zich mee. Voor de patiënt en de voorschrijver zijn die duidelijk: de patiënt krijgt meer mogelijkheden om zijn of haar eigen gezondheid mee te sturen, de voorschrijver heeft minder administratie. De officina-apotheker van zijn kant moet ineens wel met méér mogelijkheden rekening houden.

“De eerste weken en maanden komen met een opstartkost voor apothekers”, aldus Apr. Perdieus. “Het gaat tenslotte om een wijziging in het belangrijkste proces in een apotheek, namelijk het afleveren van geneesmiddelen op voorschrift. Als daar iets aan verandert, heeft dat een fundamentele impact op de dagelijkse werking in de apotheek.”

Transparante communicatie vanuit Recip-e

Daar komen nog de verwachtingen van patiënten bij: ze hebben vragen over de nieuwe manieren waarop ze medicatie kunnen afhalen bij de apotheek, maar ze willen liever níet langer op hun medicatie moeten wachten dan vroeger. “Dat is logisch vanuit hun perspectief, als patiënt heb je geen boodschap aan de opstartperikelen in de apotheek”, beseft Apr. Perdieus, “maar voor apothekers heeft de combinatie van al die factoren voor de nodige stress gezorgd. In de opstartfase van een project van zo een omvang kan je dat nooit volledig vermijden, maar met Recip-e doen we er alles aan om bijkomende stress zoveel mogelijk te vermijden: door continu te informeren, door transparant te communiceren over knelpunten en door problemen op het terrein samen met de verschillende partners snel en gericht aan te pakken.”

Bovendien houdt het gedematerialiseerd afhalen vandaag ook voor de apotheker al duidelijke voordelen in, benadrukt Apr. Perdieus. “Het belangrijkste is misschien wel dat we nu als apotheker een volledig overzicht hebben van de medicatie die een patiënt kreeg voorgeschreven. Daardoor kunnen we met de patiënt of zijn of haar vertegenwoordiger een gesprek aangaan en hem of haar beter helpen met het goed gebruik van hun geneesmiddelen. En dat is uiteindelijk onze kerntaak als apotheker.”

Hefboom voor nauwere samenwerking tussen zorgverstrekkers

Voorschrijvers zijn vaak niet volledig op de hoogte van de zorg die de apotheker aan een patiënt toedient en vice versa. “Ook daar biedt de digitalisering van het voorschrift grote kansen”, aldus Apr. Perdieus. “Dankzij de feedbacklus bij Recip-e kunnen we op een gestructureerde manier communicatie opzetten tussen voorschrijvers en apothekers, zonder dat ze elkaar daar nog voor moeten opbellen. Die mogelijkheid bestaat al langer maar wordt nog niet zoveel gebruikt. Als ze goed wordt geïmplementeerd in de software, is het nochtans een belangrijke troef voor beide partijen.”

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer