Logo Recip-e

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023?

Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e.

  • We werkten verder aan optimalisaties van functionaliteiten van elektronische farmaceutische voorschriften en brachten ook nieuwe functies naar het terrein, zoals ‘consultatie van de lijst van niet-eigen voorschriften’, een functie die erg nuttig is gebleken voor de voorschrijvers artsen.
  • Tevens werkten we aan de uitbreiding van het volmachtensysteem, en werd het in 2023 mogelijk om medicatie van een patiënt door een volmachthouder te laten afhalen (via de app).
  • Daarnaast werkten we ook aan de verdere optimalisatie van het reservatiesysteem bij de apothekers en patiënten/ burgers (analyse en ontwikkeling) wat in een volgend jaar wellicht naar het terrein zal komen.
  • Een aantal technische optimalisaties – business gerelateerd of puur technisch, bv. postmigratie van de hosting van de database – kregen ook de nodige aandacht opdat het systeem ook duurzaam zou zijn voor de toekomst.

We geraakten ook geroutineerd in de digitalisering van de verwijsvoorschriften, vooral met betrekking tot de businessrol, die wij samen met een team van RIZIV-analisten op ons namen. We werkten aan de digitalisering van de verwijsvoorschriften van thuisverpleeskundige zorg, audiciens, radiologie, kinesitherapie, orthopedische technologen. Daarnaast hebben we ook interviews met stakeholders gedaan ter voorbereiding van toekomstige werkgroepen.

Wat zijn onze toekomstige plannen?

Ook na 2023 blijft Recip-e verder werken aan de optimalisatie van de dematerialisatie van de farmaceutische voorschriften en aan nieuwe functionaliteiten voor de farmaceutische voorschriften. Tevens zal sterk gewerkt worden aan de introductie van een nieuwe technologische standaard die extra business opportuniteiten zal bieden, en Europese uitwisselbaarheid zal bevorderen.

Naast de farmaceutische voorschriften zal Recip-e in het volgende jaar verder inzetten op de digitalisering van de verwijsvoorschriften. Voor de verschillende multidisciplinaire werkgroepen worden vooral nog voorschrijvers gevraagd, bijvoorbeeld voor nucleaire geneeskunde en voor de orthopedisch technologen in bandagisterie en orthesiologie.

Eind 2024 gaan de werkgroepen communicatie van start voor de algemene sensibilisatie van de digitalisering van de verwijsvoorschriften en daarna specifiek voor de verpleegkundige verwijsvoorschriften.

Met wie werkten we in 2023 samen?

We hadden het genoegen om met externe stakeholders te kunnen overleggen in de gebruikersgroep en de gebruikersgroep plus waardoor we heel veel waardevolle feedback konden verwerken om de applicatie meer toepasbaar te maken voor de eindgebruikers. Ook bijzondere dank vooral aan de bestuurders van Recip-e vzw, die ook extra feedback gaven vanuit hun terreinkennis.

Andere artikels