Logo Recip-e

Dr. Marc Moens – 100 % Digitaal

Dr. Marc Moens, Voorzitter Recip-e vzw
Klinisch bioloog
Erevoorzitter BVAS, Belgische Vereniging van Artsensyndicaten


Wat is uw mening over de verplichting van het elektronisch voorschrift?

“Overal in elke geleding van de maatschappij, is de informatisering gaande. In alle handelszaken is dat zo, in de bankwereld is dat zo, waarom zou de medische wereld daar aan ontsnappen?“

Het elektronisch voorschrift staat op de planning, hoe verloopt de aanloop naar de doelstelling 100% digitaal?

“Dat groeit spontaan, langzaam maar zeker, maar zeker langzaam. De oudere groep voorschrijvers wordt misschien wat moeilijker bereikt. Er werd immers  een uitzondering gemaakt voor artsen  die 64 plus zijn. Ik weet dus niet wanneer de 100 procent elektronische voorschriften bereikt zal worden. Het zal allicht nog een paar jaren duren. “

Wat tonen de cijfers vandaag aan? Is de doelstelling haalbaar?

Tegen 1 januari 2020 lukt dit in ieder geval niet, hoewel er dan een wettelijke verplichting bestaat. In deze verandering heb je de weerbarstigen, de enthousiastelingen en de grote middenmoot. Die grote middenmoot voorschrijvers moet een beetje geholpen worden. De artsen worden geholpen door de premie die ze krijgen wanneer ze gebruik maken van de zeven elementen in het elektronisch verkeer van data en patiëntengegevens, waarvan Recip-e één element is. Voor apothekers bestaat deze financiële steun niet en voor artsen-specialisten evenmin.

Wat is de reactie vanop het terrein betreffende deze verandering?

Er moet nog een hele weg afgelegd worden om iedereen mee te krijgen in het digitaal verhaal, maar de reacties van op het terrein is doorgaans positief. De meesten zien er zeker wel het voordeel van in, maar nog niet iedereen is overtuigd. De meerderheid staat positief tegenover deze veranderingen op voorwaarde dat het onderliggend eHealth platform geen haperingen vertoont.

Andere artikels

Softwareleverancier

Vacature: Business analist

Recip-e zoekt een 100 % business analist die de noden en knelpunten vanuit de business mee gaat verzamelen en ze verder vorm geeft vanuit een business perspectief. Daarbij is het belangrijk om ook mee te denken naar oplossingen.

Lees meer