Logo Recip-e

‘Makkelijk voor de arts, moeilijker voor de apotheker maar een absolute meerwaarde voor iedereen’

recipereviewed: in gesprek met dr. Marc Moens (deel 1)Hoe werkt het gedematerialiseerd voorschrift in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste voordelen en de grootste uitdagingen? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? We vroegen het aan dr. Marc Moens, voorzitter van Recip-e vzw. 

De dematerialisatie van het elektronisch voorschrift is sinds half september 2021 een feit. Voor artsen en apothekers brengt het nieuwe systeem interessante mogelijkheden met zich mee, van minder papierwerk tot een betere opvolging van het medicatiegebruik van de patiënt. De patiënt van zijn kant kan een actievere rol opnemen in het beheer van zijn medicatie. In deze reeks laten belangrijke stakeholders hun licht schijnen over de voordelen en de uitdagingen van het “papierloze” voorschrift.
  • In deel 1 bekijken we het gedematerialiseerd voorschrift door de bril van artsen en apothekers.
  • In deel 2 vertrekken we vanuit het perspectief van de patiënt.

Voordelen voor de arts

De dematerialisatie van het voorschrift biedt alle betrokken partijen meer mogelijkheden: de arts, de apotheker en de patiënt. In het bijzonder is er hierdoor een verhoogde interactie tussen zorgverstrekkers onderling, én zorgverstrekkers en patiënten. Een belangrijk voordeel voor de arts is dat een print niet meer noodzakelijk is. “Al sinds begin 2020 zijn artsen het gewend om elektronisch voor te schrijven”, vertelt dr. Moens. “Maar ze moesten wel nog een papieren bewijs meegeven met de patiënt. Dat voelde aan als een contradictie. Je werkt digitaal maar moet dat nog altijd op papier gaan bewijzen.”

‘Door mensen goed en duidelijk te informeren over het gedematerialiseerd voorschrift kunnen artsen de patiënt vertrouwen laten krijgen in het nieuwe systeem’

Die administratieve belemmering valt nu weg voor de arts. Tenminste als de patiënt bewust kiest voor het papierloos voorschrift. “Als de patiënt een papieren bewijs wil, dan heeft hij of zij daar altijd recht op”, aldus dr. Moens. “We zien dat veel patiënten zich meer op hun gemak voelen als ze een papiertje kunnen meenemen naar de apotheker. Het is niet aan de arts om een patiënt in zo’n geval tegen te spreken. Maar het is wél hun rol om uitleg te geven over de digitalisering van het voorschrift, bijv. over de mogelijkheden om het medicatiegebruik online op te volgen, over de meerwaarde van de privacyvlag, enz. Het is door mensen goed en duidelijk te informeren dat ze vertrouwen zullen krijgen in het nieuwe systeem en oog zullen krijgen voor de voordelen.”

De arts kan ook zien of het voorgeschreven geneesmiddel afgehaald werd, en hierdoor het gesprek aangaan met de patiënt over het belang van inname van het geneesmiddel.  Dat leidt tot een nog betere kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Voordelen voor de apotheker

Ook voor apothekers brengt het gedematerialiseerd voorschrift voordelen met zich mee. Dr. Moens: “De apotheker krijgt nu een overzicht van wat de arts allemaal heeft voorgeschreven. Zeker voor de huisapotheker is dat een enorme troef. Hij of zij kan er ook over in dialoog gaan met de patiënt: welke voorschriften staan nog open, waarom werd een geneesmiddel niet afgehaald,  wat is er prioritair en wat is er minder prioritair?”

(G)een kleine inspanning?

De artsen op het terrein zijn alvast zeer gelukkig met het nieuwe systeem. “Elk voorschrift waarvoor ze geen papieren bewijs meer moeten printen betekent minder papierwerk. Het kost bovendien ook minder én het is minder belastend voor het milieu”, verklaart dr. Moens.

Voor apothekers daarentegen brengt het nieuwe systeem méér werk met zich mee, zeker in de beginfase. “Voor huisartsen is er niet enorm veel veranderd. Ze schreven al digitaal voor sinds 2020. Het enige wat nieuw is, is dat ze nu vaak geen papieren bewijs meer moeten meegeven”, legt dr. Moens uit. “Voor apothekers is het een ander verhaal: terwijl ze vroeger gewoon de code op het papieren bewijs moesten scannen, komen patiënten nu op verschillende manieren hun voorgeschreven medicatie afhalen: sommigen nog altijd met een papieren bewijs, maar anderen met een app en nog anderen met hun eID of hun rijksregisternummer.”

“Het elektronisch voorschrift kan nu op al die manieren de apotheker bereiken. Dat is een totaal nieuwe manier van werken. We moeten apothekers dus voldoende tijd geven om dat allemaal onder de knie te krijgen”, benadrukt dr. Moens duidelijk.

De moeite waard

Toch is dr. Moens ervan overtuigd dat apothekers die inspanning graag willen leveren. “Dankzij de nieuwe mogelijkheden kunnen ze patiënten veel beter begeleiden bij hun medicatiegebruik, en daar draait het uiteindelijk om”, legt hij uit. “Daar komt nog bij dat het elektronisch systeem het mogelijk maakt om de rest van het administratieve proces te digitaliseren, tot en met de tarificatie/ facturatie. Dit is een grote vooruitgang. In een wereldbeeld waarin steeds meer elektronisch verloopt, is dat zeker de weg die we moeten inslaan.”

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer