Logo Recip-e

Wat en wie is Recip-e – Hendrik Van Gansbeke

Hendrik Van Gansbeke, penningmeester Recip-e
Algemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen


Waar staat Recip-e voor?

“Ik heb altijd begrepen dat Recip-e staat voor het digitaal aanmaken van een voorschrift door een arts of een andere zorgverstrekker die gemachtigd is om een voorschrift op te maken. Dat kan zijn voor het voorschrijven van geneesmiddelen, maar het kan ook gaan over het aanvragen van zorgverlening door een andere zorgverstrekker. Het betreft ongeadresseerde voorschriften die voor de patiënt worden opgemaakt.”

Hoe ziet de weg eruit die Recip-e reeds heeft afgelegd?

“Het is eigenlijk allemaal gestart met enkele mensen die een toekomst gerichte visie hadden voor de voorschriften in de gezondheidszorg. Zij creëerden het toekomstbeeld van digitale voorschriften voor geneesmiddelen en het verstrekken van zorg. De vraag van zorgverleners en in het algemeen de gezondheidszorg had hierin een belangrijke rol. We hebben vanaf het begin ondervonden dat het belangrijk is dat de zorgverstrekkers, hier initiatief in nemen. Dit om een stuk mee te bepalen wat nuttig is en wat als de toegevoegde waarde wordt beschouwd tijdens dit traject.”

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer