Logo Recip-e

Wijziging in geldigheidsduur sinds 1 november 2019, wat verandert er vanaf 1 februari 2020?

Tot 1 november 2019 was de geldigheidsduur van een elektronisch voorschrift oneindig. Dit wil zeggen dat de patiënt zijn geneesmiddel zonder uiterste datum kon afhalen bij de apotheker. De terugbetalingsperiode van een geneesmiddel liep tot drie maanden na de voorschrijfdatum/ uitgestelde afleveringsdatum. Sinds 1 november 2019 is de terugbetalingsperiode en geldigheidsduur van een voorgeschreven geneesmiddel gelijkgesteld. De termijn bedraagt standaard1 3 maanden min 1 dag, vanaf de dag waarop de voorschrijver het voorschrift heeft opgesteld.

 “Vanaf 1 februari 2020 zal Recip-e voor de eerste keer zijn toegevoegde waarde uitoefenen op de geldigheid of ongeldigheid van het elektronisch voorschrift. Een voorschrift gemaakt op 01/11/2019 zal vervallen op 01/02/2020. Dankzij de rol van Recip-e zal het voor de apotheker duidelijk zijn wanneer een voorschrift niet meer geldig is. Deze digitalisering is bijgevolg een zorg minder voor de apotheker.” Aldus Dr. Marc Moens, voorzitter van Recip-e.

Verder is deze verandering eveneens beter voor de veiligheid van de patiënt. Dr. Marc Moens legt uit waarom: “Stel, ik schrijf voor 1 november een voorschrift uit voor een antibioticum. De patiënt weigert het antibioticum in te nemen en geneest spontaan. Vervolgens besluit de patiënt het voorgeschreven geneesmiddel pas een jaar later af te halen, het voorschrift is op dat moment nog steeds geldig.” De patiënt heeft dus de mogelijkheid om een geneesmiddel dat hij niet meer nodig heeft af te halen bij de apotheker. Vanaf 1 februari 2020 zal deze situatie, voor voorschriften opgesteld vanaf 01/11/2019, niet meer mogelijk zijn.

Het voorschrift is geldig van de datum van de aanmaak van het voorschrift tot 3 maanden later – 1 dag.
Voorbeeld: 01/02/2020 aanmaak –> geldig tot en met 30/04/2020

Dit staat onder de datum “Einddatum van de uitvoerbaarheid” op het bewijs van elektronisch voorschrift.  
Het voorschrift is niet meer geldig van de datum van aanmaak van het voorschrift + 3 maanden.
Voorbeeld: 01/02/2020 aanmaak –> vervalt op 01/05/2020

1. Als de voorschrijver geen geldigheidsdatum aangeeft, dan is het standaard 3 maanden – 1 dag.

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer