Logo Recip-e

Algemene Info: Elektronisch voorschrijven – INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Waar wordt het elektronisch voorschrift opgeslagen?

De voorschriften die elektronisch worden voorgeschreven staan op de server van Recip-e. In tegenstelling tot wat vaak in de volksmond beweerd wordt, staan ze niet op de identiteitskaart van de patiënt.

Wanneer de arts een voorschrift opmaakt, wordt het voorschrift meteen op de server geplaatst. Via deze software wordt er een papieren bewijs van elektronisch voorschrift met barcode (dit is de RID-code; Recip-e identificatie) afgedrukt. Dit papieren bewijs van elektronisch voorschrift met barcode wordt vervolgens meegegeven met de patiënt, die het bewijs op zijn beurt afgeeft aan de apotheker.

Het papieren bewijs is geen papieren voorschrift maar enkel een technisch middel voor de apotheker. Aan de hand van de barcode op het bewijs kan de apotheker de elektronische voorschriften consulteren op de Recip-e server.

Elektronisch voorschrift en de uitzonderingen

Elektronisch voorschrijven is verplicht vanaf 1 januari 2020, maar er zijn enkele uitzonderingen. Hieronder geven we de uitzonderlijke situaties weer waarin een arts, tandarts of vroedvrouw nog steeds een voorschrift op papier mag uitschrijven.

  1. Indien de voorschrijver 64 jaar of ouder is op 1 januari 2020
  2. Indien het voorschrift wordt voorgeschreven buiten de spreekkamer (bijvoorbeeld in een rusthuis of op huisbezoek)
  3. In geval van overmacht (zie het noodprotocol) .

Wanneer de voorschrijver zich in één van bovenstaande situaties bevindt dan mag er wettelijk gezien een papieren voorschrift opgesteld worden aan de hand van het reglementair voorschriftmodel. De voorschrijver mag ook niet vergeten zijn of haar RIZIV-nummer te vermelden (in cijfers en als barcode). Via mijnRiziv kan de voorschrijver zijn eigen gepersonaliseerde voorschriften afdrukken.

Waarvoor is uw identiteitskaart nodig in de apotheek?

De identiteitskaart van de patiënt wordt vandaag onder andere gebruikt om zijn verzekerbaarheid na te gaan (aansluiting bij een ziekenfonds; voor de terugbetaling). Op basis van uw rijksregisternummer wordt deze check gedaan.

In een later stadium, namelijk wanneer men als patiënt ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift naar de apotheker zal gaan, wellicht in 2021, zal uw identiteitskaart ook gebruikt worden voor de diensten van Recip-e. In dat geval zal worden nagegaan of u een therapeutische relatie heeft met uw apotheker, en zoniet, kan deze gecreëerd worden, opnieuw door het gebruik van uw rijksregisternummer. Dit zal op dat moment een voorwaarde zijn opdat uw apotheker digitaal uw geldige voorschriften kan consulteren, en u de geneesmiddelen kan aanbieden.

Voordelen elektronisch voorschrift

Er zijn ook enkele voordelen verbonden aan het elektronisch voorschrift. Dankzij het elektronisch voorschrift is het niet meer mogelijk om voorschriften te frauderen. Het geneesmiddel kan immers maar 1 keer worden afgehaald. Bovendien, is er een digitale handtekening nodig om een geldig voorschrift te hebben.

Zowel de arts, de apotheker als de patiënt kunnen het voorschrift niet meer misplaatsen of verliezen. De gegevens zijn veilig op de server van Recip-e opgeslagen. Alleen uzelf, uw voorschrijver en uw apotheker kunnen deze voorschriften consulteren.

Een bijkomend voordeel is dat de patiënt ook zijn eigen (nog niet uitgevoerde) elektronische voorschriften kan terugvinden namelijk op het online platform (Mijngezondheid). Meer informatie over het gebruik hiervan vindt u hier. Er bestaan ook al commerciële tools waarbij de voorschrijver zijn net aangemaakte voorschriften naar de patiënt kan doorsturen via een beveiligd platform.

In de toekomst voorzien we bijkomende functies voor de patiënt, zoals het zetten van een privacy-vlag op het voorschrift en ook de mogelijkheid om het geneesmiddel te reserveren zodat hij/zij efficiënt de geneesmiddelen kan afhalen bij de apotheker. Dat is voor 2021.

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer