Logo Recip-e

Input van voorschrijvers essentieel voor gebruiksvriendelijke implementatie van digitale verwijsvoorschriften 

Recip-e werkt momenteel samen met het RIZIV aan de digitalisering van de zogenaamde verwijsvoorschriften. Om de knelpunten en opportuniteiten in kaart te brengen, zoekt de organisatie praktiserende huisartsen en artsen-specialisten om deel te nemen aan multidisciplinaire werkgroepen. Geïnteresseerde artsen kunnen zich aanmelden bij hun representatieve beroepsorganisatie die zetelt in de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen. De werkgroepen starten vanaf maart van dit jaar.

Het traject voor de digitalisering van de verwijsvoorschriften startte op 28 juni 2022 met een kick-off meeting door het RIZIV. Recip-e stelde er een gefaseerde aanpak voor om de omvorming te implementeren. Zo startte men in een eerste fase met het digitaliseren van de voorschriften voor de thuisverpleegkundigen. In een tweede fase gaat het om onder meer de voorschriften van de bandagisten, de kinesitherapeuten, de medische beeldvorming, de orthopedie en de audiciens.

In de laatste fase komen de resterende beroepen aan de beurt, zoals vroedvrouwen, diëtisten, ergotherapeuten, orthopisten, logopedisten en de klinische biologie. Een overzicht van de verschillende fasen is weergegeven in onderstaande tabel.

FASEVOORSCHRIJVERZORGVERSTREKKER / UITVOERDERTIMING
1Huisartsen, artsen-specialisten Thuisverpleegkundigen (zorgkundigen)Vanaf november 2022 en september 2023 multidisciplinair
2Huisartsen, artsen-specialisten, tandartsenKinesitherapeuten, audiologen, audiciens, orthopedie, medische beeldvorming, nuclearisten, bandagisten & apothekers, mondhygiënisten, vroedvrouwenVanaf maart 2023, gefaseerd
3Huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, vroedvrouwenKlinische biologie, klinisch psychologen, orthopedagogen, optometristen, orthoptisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen, ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoerVanaf januari 2024 (ten vroegste)
Planning fases werkgroepen digitale verwijsvoorschriften

Om het traject van de digitale verwijsvoorschriften vorm te geven, richten Recip-e en het RIZIV verschillende werkgroepen in, één voor elke beroepsgroep. Die werkgroepen houden zich voornamelijk bezig met de zogenaamde business analyse: het in kaart brengen van het proces van voorschrijven tot de uiteindelijke verstrekking van de zorg, en het identificeren van mogelijke opportuniteiten en knelpunten. Op basis van de business analyse ontwikkelen Recip-e en het RIZIV vervolgens scenario’s, die de ontwikkelaars vertalen naar een bruikbare oplossing, die de softwarehuizen op hun beurt verder integreren voor de zorgverleners op het terrein. Testen door gebruikers van het terrein zullen er ook voor zorgen dat de oplossing gebruiksvriendelijk is.

‘Uiteraard is er een specifieke insteek voor elke beroepsgroep.
Elk beroep heeft immers eigen vragen waarop we een antwoord moeten vinden.’


Dr. Marc Moens, voorzitter Recip-e

De werkgroepen zijn steeds multidisciplinair samengesteld: er nemen zowel voorschrijvers als uitvoerders aan deel. Recip-e-voorzitter, arts-klinisch bioloog Dr. Marc Moens, verduidelijkt: ‘Uiteraard is er een specifieke insteek voor elke beroepsgroep. Elk beroep heeft immers eigen vragen waarop we een antwoord moeten vinden. Maar er is wel een algemeen stramien waaraan de informatisering moet voldoen. Dat loopt gelijk voor alle betrokken beroepen.’. Ook patiënten worden op regelmatige basis betrokken bij de werkgroepen via de patiëntenorganisaties.

De zogenaamde business analyse voor de thuisverpleegkundige voorschriften – die in het ganse traject als eerste aan bod komen – loopt stilaan op zijn einde. In de werkgroep waren zowel artsen als thuisverpleegkundigen vertegenwoordigd.  

‘Om een duurzame en gebruiksvriendelijke toepassing te ontwikkelen, hebben we de input van het terrein nu nodig.’

Dr. Apr. Katrien Thorré, directeur Recip-e

Om de stem van de voorschrijvers ook in de volgende fases voldoende te vertegenwoordigen, is Recip-e nog op zoek naar huisartsen en artsen-specialisten die willen deelnemen aan de werkgroepen. Specifiek voor de werkgroepen uit de tweede fase zoekt men nog geïnteresseerde voorschrijvers (behalve voor de werkgroepen voor audiciens en audiologen, waarvoor reeds voldoende kandidaten werden gevonden). ‘De uitrol van de digitale verwijsvoorschriften lijkt misschien nog verre toekomst. Maar om een duurzame en gebruiksvriendelijke toepassing te ontwikkelen die ook huidige knelpunten oplost en tegemoet komt aan bestaande wensen, hebben we de input van het terrein nu nodig’, benadrukt dr. apr. Katrien Thorré, directeur van Recip-e.  

Geïnteresseerde artsen die willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij hun representatieve beroepsorganisatie die zetelt in de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen.

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer