Logo Recip-e

Jaarrapport 2021

Het jaar 2021 was hét jaar van de dematerialisatie. In aanloop naar dit dematerialisatie jaar werden er in 2020 heel wat nieuwe functionaliteiten ontwikkeld door het Recip-e team. Om deze geleidelijk te implementeren en heel goed te testen werden er pilootstudies uitgevoerd, zowel bij de apotheker, de voorschrijver als bij de patiënt. Zo konden er – zonder impact op het terrein – enkele optimalisaties worden doorgevoerd vooraleer de implementatie van de dematerialisatie werkelijk van start ging. Eerst werden alle softwarepakketten van alle apothekers klaargestoomd opdat elk voorschrift gedematerialiseerd zou kunnen worden afgehaald (vanaf 1 juni 2021). De patiënt kiest immers naar welke apotheker hij/ zij gaat. Ook de patiënt kon vroeg in het stappenplan van de dematerialisatie reeds gedematerialiseerd naar de apotheek (vanaf 1 juni 2021). Tenslotte werden ook alle softwarepakketten van de voorschrijvers klaargezet om gedematerialiseerd en met 1-item te kunnen voorschrijven (mogelijk vanaf 1 juni 2021; verplicht vanaf 15 september 2021). Er waren veel overlegmomenten met talrijke stakeholders. De multidisciplinaire communicatiewerkgroep met betrekking tot de dematerialisatie, zorgde voor veel input vanuit verschillende perspectieven: de voorschrijver, de apotheker en de patiënt. Hierdoor was het mogelijk om gericht de verschillende functionaliteiten te beschrijven en in visualisaties weer te geven. Tevens kunnen deze teksten en presentaties verder van dienst zijn voor de organisaties die de vormingen voorzien van de zorgverstrekkers en patiënten. Verder hebben we ook heel wat overleg gepleegd met de softwareleveranciers. Zij zorgen immers dat de Recip-e functionaliteiten tot bij de zorgverstrekkers en patiënten geraken. Daarnaast kennen ze ook (vanuit technisch perspectief) de noden van de eindgebruikers en kunnen we op die manier een aantal optimalisaties samen doorvoeren.

Meer dan ooit heeft deze dematerialisatie ook de samenwerking tussen zorgverstrekkers en patiënten gestimuleerd. De patiënt wordt meer en meer een volwaardige derde partij in de eigen gezondheidszorg, dankzij de mogelijkheid om ook de eigen voorschriften te kunnen beheren via patiëntenkanalen (websites, web Apps, Apps). De patiënt komt samen met zijn/ haar voorschrijver en apotheker aan het stuur van de eigen gezondheidszorg.

Tenslotte rest mij nog het ganse team van Recip-e te bedanken:

  • de bestuurders voor hun strategische input en de vele input vanuit het zorgverstrekkers terrein;
  • het operationele team: de ontwikkelaars Bruno en Nils, de software liaison Bart, de analisten Pieter-Jan en Walter, de talrijke technische experten die ons ad hoc hebben bijgestaan, de communicatie experts Petra en Tijs, de DPO Ingrid en onze verantwoordelijk arts Hilde. Zij maakten het mogelijk om deze dematerialisatie te implementeren. Hun creatieve ideeën, hun uitgebreide analyses, hun enthousiasme en hun bevraging en overleg met de externe stakeholders zorgden ervoor dat deze dematerialisatie een écht succes is geworden.

Als voorbereiding op de verdere toekomst, hebben we vanuit Recip-e in 2021 ook onze visie rond verwijsvoorschriften uitgewerkt. We hebben met talrijke beroepsgroepen overlegd om de knelpunten op het terrein te begrijpen en om ook hun wensen te capteren.

Op basis van deze input en onze jarenlange expertise met farmaceutische voorschriften, hebben we een concrete demo tool gemaakt voor verwijsvoorschriften (geïntegreerd met farmaceutische voorschriften). Deze tool hebben we samen met de voorzitter-arts Dr. Marc Moens, penningmeester-verpleegkundige Dhr. Hendrik Van Gansbeke en bestuurslid-kinesist Dhr. Dirk Verleyen voorgesteld op het Kabinet Volksgezondheid.

In 2022 komen we terug voor het vervolg hiervan!

Veel leesplezier,

dr. Apr. Katrien Thorré, Directeur Recip-e

Andere artikels