Logo Recip-e

Na de zomervakantie kan elke arts “papierloos” voorschrijven

Sinds 1 juni kunnen sommige artsen “papierloos” geneesmiddelen voorschrijven. De volledige uitrol van het gedematerialiseerde voorschrift volgt op 15 september. Hieronder zetten we op een rij wat dematerialisatie betekent voor u als arts.

Als arts bent u sinds 1 januari 2020 verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven (behalve in specifieke uitzonderlijke situaties). Dat neemt niet weg dat u nog steeds een papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeeft met de patiënt met daarop de welbekende RID-code. Sinds 1 juni kunnen sommige artsen dat papieren bewijs evenwel achterwege laten, afhankelijk van het softwarepakket dat ze gebruiken. Daarmee is de laatste fase van de dematerialisatie van het voorschrift ingegaan. Vanaf 15 september kunnen álle artsen gedematerialiseerd voorschrijven.

Dematerialisatie: voordelen voor de arts

 • Doordat het hele proces van voorschrijven volledig digitaal kan (níet moet), wordt de administratie efficiënter en kunt u meer tijd besteden aan de patiënt. Problemen met bijv. verloren voorschriften worden ook verloren tijd met een papierloos voorschrift.
 • Het systeem zal voor elk geneesmiddel een apart voorschrift maken. Op die manier kan het medicatieschema vlot geüpdatet worden. De patiënt krijgt zo ook de mogelijkheid om verschillende geneesmiddelen bij verschillende apotheken te reserveren. Bij een papieren bewijs van elektronisch voorschrift zullen tot vier geneesmiddelen op één A4 kunnen komen.
 • Als arts krijgt u te zien of de patiënt een voorgeschreven geneesmiddel effectief heeft afgehaald of niet. Zo kunt u een betere inschatting van de therapietrouw maken. Als patiënten geneesmiddelen niet afhalen, kunt u daarover in gesprek gaan met hen.
 • Dematerialisatie biedt mogelijkheden om patiënten vanop afstand te helpen. Stel dat een patiënt dringend een nieuw voorschrift nodig heeft maar door omstandigheden niet fysiek bij u kan langskomen, dan kunt u hem of haar vanop afstand uit de nood helpen.   
 • Patiënten kunnen hun openstaande voorschriften vandaag al online raadplegen, o.a. via het federale portaal www.mijngezondheid.be. Vanaf 15 september krijgen ze meer mogelijkheden. Zo zullen ze samen met u kunnen bepalen om een bepaald voorgeschreven medicijn niet te laten zien aan de apotheker (met behulp van de zogenaamde VISI flag). Dat betekent een hele vooruitgang op het vlak van privacy. Patiënten zullen ook geneesmiddelen kunnen reserveren bij een apotheek naar keuze. 

Keuze, geen verplichting

De patiënt zal altijd zélf kunnen kiezen om wel of geen papierloos voorschrift te ontvangen. Zeker in het begin wordt het belangrijk om uw patiënten te begeleiden in die keuze. Het is ook aan te raden om in de opstartfase steeds een papieren bewijs van elektronisch voorschrift mee te geven bij wijze van zekerheid, ook als de patiënt een papierloos voorschrift vraagt.

In de praktijk

Op onze website vindt u uitgebreide uitleg terug hoe gedematerialiseerd voorschrijven praktisch verloopt voor u als arts. Hieronder vatten we die beknopt samen:

 • Aan een “niet-digitale patiënt” blijft u uiteraard sowieso een papieren bewijs van elektronisch voorschrift meegeven.
 • Is de patiënt voldoende digitaal onderlegd, dan is het aan hem of haar om al dan niet te kiezen voor een papierloos voorschrift. Het is belangrijk dat u zich er als arts van vergewist dat de patiënt weet hoe hij of zij het digitale voorschrift kan raadplegen en hoe hij of zij met dat voorschrift de medicatie kan afhalen.
  • U geeft de patiënt een papier bewijs mee. De patiënt kan de medicatie desgewenst ophalen met zijn eID of rijksregisternummer (indien de apotheek de eID de voorbije 15 maanden heeft ingelezen) of met een digitale tool.
  • U geeft de patiënt een code mee waarmee hij of zij een digitaal bewijs van voorschrift kan ophalen. Niet alle softwarepakketten zullen deze optie aanbieden.
  • De patiënt haalt de medicatie op in de apotheek met de eID / het rijksregisternummer of met een digitaal bewijs dat hij of zij zelf oproept via een webapp of mobiele toepassing. Aan deze patiënt hoeft u niets mee te geven.

Op zoek naar extra informatie?

De komende maand en maanden volgen er nog verschillende informatiemomenten over dematerialisatie en zullen we samen met de overheid het nodige communicatiemateriaal uitwerken, zowel voor zorgverleners als voor patiënten. We raden u alvast volgende betrouwbare bronnen aan:

– Op de website van Recip-e staat het volledige proces van dematerialisatie beschreven.
– VIVEL organiseerde reeds 4 webinars rond dematerialisatie. U vindt de linken terug op hun website www.vivel.be.
– Op 6 en 9 september organiseert VIVEL samen met zijn partners online evenementen voor zorgverleners én patiënten over de impact van dematerialisatie. Deelnemen is gratis, inschrijven kan via de evenementenpagina.
– Voor bijkomende info kunt u terecht bij uw softwareleverancier. U kunt ook vragen stellen aan Recip-e via ons e-mailadres.

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer