Logo Recip-e

Recip-e en patient empowerment: een goed huwelijk?

recipereviewed: in gesprek met dr. Marc Moens (deel 2)Hoe werkt het gedematerialiseerd voorschrift in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste voordelen en de grootste uitdagingen? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? We vroegen het aan dr. Marc Moens, voorzitter van  Recip-e vzw. 

De dematerialisatie van het elektronisch voorschrift is sinds half september 2021 een feit. Voor artsen en apothekers brengt het nieuwe systeem interessante mogelijkheden met zich mee, van minder papierwerk tot een betere opvolging van het medicatiegebruik van de patiënt. De patiënt van zijn kant kan een actievere rol opnemen in het beheer van zijn medicatie. In deze reeks laten belangrijke stakeholders hun licht schijnen over de voordelen en de uitdagingen van het “papierloze” voorschrift.
  • In deel 2 bekijken we het gedematerialiseerd voorschrift vanuit het perspectief van de patiënt.
  • In het eerste deel zetten we de bril op van artsen en apothekers.

Rol van patiënt

Dankzij het gedematerialiseerde voorschrift kan de patiënt sinds enkele maanden zelf een actievere rol spelen in het beheer van zijn of haar medicatievoorschriften. De mate waarin die rol wordt opgenomen hangt volgens dr. Moens vooral af van de patiënt zelf. “Als patiënt kan je je behandelingen nu veel beter zelf opvolgen. Maar het is geen verplichting: wie die rol liever niet wil opnemen, kan de opvolging perfect overlaten aan de huisarts en de huisapotheker. We kunnen en mogen niet van alle patiënten verwachten dat ze hun voorschriften vanaf nu ineens zelf digitaal gaan opvolgen en beheren.”

Patiënten die de nieuwe digitale mogelijkheden gebruiken, zullen snel merken dat er voordelen aan verbonden zijn voor henzelf, hun arts en hun apotheker. 

Voordelen voor de patiënt

“Als patiënt krijg je dankzij de nieuwe digitale setting een beter inzicht. Je kan nauw opvolgen wat de arts heeft voorgeschreven en je kan ook zelf beslissen welke voorschriften je wel of niet gaat afhalen bij je apotheker”, legt dr. Moens uit. “Want uiteindelijk is het jij als patiënt die beslist hoe je omgaat met je lichaam.”

Succesvolle lancering

Een nieuw systeem op zo’n grote schaal invoeren gebeurt natuurlijk niet in een-twee-drie, beseft ook dr. Moens. “We moeten met alle betrokken partijen een inspanning leveren om het goed te laten draaien. Voor de voorschrijvende arts zal dat net iets makkelijker gaan dan voor de afleverende apotheker. Bij de arts verandert er immers weinig of niets aan het voorschrijfproces, terwijl de apotheker plots patiënten voor zich krijgt die hun geneesmiddelen komen ophalen met een app, hun eID of hun rijksregisternummer. Apothekers zullen dan ook iets meer tijd nodig hebben om zich aan te passen.”

‘Veel mensen willen aan self-empowerment doen, en met Recip-e bieden we hen daar nieuwe tools voor aan. Patiënten zullen versteld staan van de waaier aan mogelijkheden!

Een paar maanden na de nationale uitrol van het gedematerialiseerd worden de nieuwe digitale mogelijkheden al uitvoerig gebruikt. “Ik denk dat de gebruikers erg tevreden zijn met de nieuwe mogelijkheden. Zowel de patiënten, de artsen als de apothekers”, aldus dr. Moens. “Allemaal ontdekken ze de voordelen die het nieuwe systeem voor hen inhoudt.”

In tegenstelling tot wat sommigen op voorhand vreesden worden de digitale mogelijkheden niet enkel door de jongere generaties gebruikt. Ook ouderen maken volop gebruik van de digitale opties om hun medicatievoorschriften zelf op te volgen. “In het begin helpen de kleinkinderen, de kinderen of een vertrouwenspersoon vaak om de digitale stappen onder de knie te krijgen. Maar eens ze ermee weg zijn, blijven oudere mensen de digitale mogelijkheden benutten”, sluit dr. Moens af. “Dat is ook niet onlogisch: oudere mensen zijn vaak meer bezig met hun gezondheid dan jongere en ze nemen ook meer geneesmiddelen. Dankzij het gedematerialiseerd voorschrift kunnen ze nu veel meer informatie opvragen dan vroeger.”

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer