Logo Recip-e

Digitaal verwijsvoorschrift moet zorgverlening ondersteunen (artikel Netwerk Verpleegkunde)

Het RIZIV, Recip-e, de FOD Volksgezondheid en softwareontwikkelaar Smals werken samen aan de digitalisering van de verwijsvoorschriften. Digitale verwijsvoorschriften zullen de communicatie tussen de voorschrijver, zorgverstrekker en patiënt stroomlijnen.

Om de digitale applicatie zoveel mogelijk af te stemmen op het terrein, werkt men met multidisciplinaire werkgroepen. Die werkgroepen brengen de processen in kaart, identificeren knelpunten en implementeren oplossingen. Goed overleg tussen de verschillende partners en zorgberoepen is in dit project essentieel.

Voor hun magazine sprak het Netwerk Verpleegkunde met Dr. Apr. Katrien Thorré (Recip-e), Marleen Van Eygen (RIZIV) en Maarten Cobbaert (RIZIV).

Lees hun visie op het project hier:

Andere artikels

Patiënt / Burger

Jaarrapport 2023

Wat realiseerden we in 2023? Het jaar 2023 was opnieuw een bewogen jaar met hard werk van het ganse team van Recip-e. We geraakten ook

Lees meer